ANUNȚ !!! Pentru cei interesați cu privire la verificarea amplasamentului unui imobil situat în Ariile Naturale Protejate

ANUNȚ !!!

Pentru cei interesați cu privire la verificarea amplasamentului unui imobil situat în Ariile Naturale Protejate: Parcul Natural Apuseni respectiv siturile Natura 2000 (ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa și ROSPA0018 Munții Apuseni-Vlădeasa) administrate de RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Apuseni R.A. (APNA) în vederea realizării de construcții / investiții.

  • înainte de parcurgerea pașilor de demararea a întocmirii documentațiilor pentru proiect construcție / investiție sau alte cheltuieli privind avizele necesare, aveți posibilitatea să solicitați în mod gratuit, un punct de vedere din partea Administrației Parcului Natural Apuseni pentru verificarea în prealabil a amplasamentului daca este situat în una din zonele în care este permisă realizarea de construcții / investiții;
  • pentru verificarea amplasamentului dumneavoastră este necesar să ne transmiteți detaliile imobilului ce poate fi identificat prin extras cf, plan de încadrare în zonă, plan de situație ori inventar de coordonate în proiecție stereo 70;
  • datele pot fi transmise la adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more ...