Modificari legislative emitere avize

Începând cu data de 19.12.2017 a intrat în vigoare Ordinul nr. 1447 din 2017 privind aprobarea metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate care abrogă Ordinul nr. 1052 din 2014.

Read more ...

Anunţ plan de management

RNP ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL APUSENI R.A. anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare în vederea obţinerii avizului de mediu pentru Planul de management al Parcului Natural Apuseni și al siturilor Natura 2000: ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa și ROSPA0081 Munţii Apuseni - Vlădeasa

 

Read more ...

Strategii, programe, planuri, proiecte de activităţi

Procedura de obţinere a avizului pentru strategii, programe, planuri şi proiecte de activităţi privind utilizarea terenului şi a resurselor

Documentaţia necesară pentru avizare:

- Cerere către APNA conţinând obligatoriu: identitatea solicitantului (copia codului unic de înregistrare), date de contact (adresă, număr de telefon fix, mobil, fax)

- Documentaţia care face obiectul avizării, în format electronic şi tipărit, inclusiv anexe tip hartă

- Alte documente considerate relevante de către solicitant

- APNA îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul

Tarife:

700 lei - avizare cu consultarea CŞ al PNA (pentru documentaţii de urbanism, amenajamente silvice - altele decât cele pentru fond forestier proprietate a statului, planuri de management ale bazinelor hidrografice)

0 lei - avizare cu consultarea CŞ al PNA (pentru alte tipuri de documentaţii)

Exemplificarea unor categorii de activităţi care pot fi incluse în această secţiune:

- Realizarea/actualizarea PUG, PUZ, PATZ, PATJ etc.

- Realizarea de strategii de dezvoltare comunitară

- Realizarea de programe privind planificarea şi dezvoltarea sectorială

- Realizarea/actualizarea amenajamentelor silvice

- Realizarea/reactualizarea planurilor de management ale bazinelor hidrografice

- Amenajarea unor trasee turistice noi

- Proiecte privind derularea unor activităţi

Documentele necesare în vederea obţinerii avizului se depun în copie la secretariatul APNA, cu ştampile şi semnături lizibile, într-un dosar plic la care se anexează un suport magnetic care să conţină toate documentele în format electronic (.jpg, .pdf sau .doc). Persoana care preia documentaţia va verifica toate documentele şi în format electronic. Documentaţia nu va fi înregistrată decât dacă, în urma verificării, aceasta conţine toate documentele specificate în prezenta procedură. În vederea emiterii avizului, APNA îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare. 

Pentru activităţile care presupun achitarea unui tarif de avizare, se vor înregistra şi procesa doar dosarele însoţite de chitanţa care atestă achitarea acestui tarif. Tariful se încasează la sediul APNA din localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, jud. Bihor, sau poate fi achitat prin Ordin de Plată bancar.

Solicitările depuse vor fi analizate şi, după caz, avizate de către APNA în termen de:
15 zile calendaristice de la primire pentru solicitările care nu necesită consultarea CŞ
30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care necesită consultarea CŞ, 
sau de la data primirii solicitărilor suplimentare.

Primirea dosarelor şi eliberarea avizelor se face la sediul Administraţiei Parcului Natural Apuseni, de luni până joi între orele 08:00 şi 16.30 şi vineri între 08:00 şi 14:00.

Contact
Administraţia Parcului Natural Apuseni,
Centrul Administrativ şi de Vizitare Sudrigiu
nr. 136, 417419 comuna Rieni, jud. Bihor
fax 0259/329339, tel 0372/702242
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Date de identificare fiscală ale APNA:
Denumire: RNP-Romsilva APNApuseni RA
Cont Trezorerie Beius: RO84TREZ0785069XXX001618
Cont Lei: RO97BRDE050SV39011930500
Cont Euro: RO90BRDE050SV39118770500
Banca: BRD Beiuş
CUI: RO25741956
Registrul Comerţului: J05/902/03.07.2009

Informaţii generale privind avizarea activităţiilor

Documentele necesare în vederea obţinerii avizului se depun în copie la secretariatul APNA, cu ştampile şi semnături lizibile, într-un dosar plic la care se anexează un suport magnetic care să conţină toate documentele în format electronic (.jpg, .pdf sau .doc). Persoana care preia documentaţia va verifica toate documentele şi în format electronic. Documentaţia nu va fi înregistrată decât dacă, în urma verificării, aceasta conţine toate documentele specificate în prezenta procedură. În vederea emiterii avizului, APNA îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare.

            Pentru activităţile care presupun achitarea unui tarif de avizare, se vor înregistra şi procesa doar dosarele însoţite de chitanţa care atestă achitarea acestui tarif. Tariful se încasează la sediul APNA din localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, jud. Bihor, sau poate fi achitat prin Ordin de Plată bancar.

Tarifele sunt menţionate la fiecare secţiune din prezentul document, pe tipuri de activităţi (TVA inclus). În tabelul din Anexa I se regăseşte lista centralizată a tarifelor.

Solicitările depuse vor fi analizate şi, după caz, avizate de către APNA în termen de:

  • 15 zile calendaristice de la primire pentru solicitările care nu necesită consultarea Consiliului Ştiinţific
  • 30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care necesită consultarea Consiliului Ştiinţific,

sau de la data primirii solicitărilor suplimentare.

Contact
Administraţia Parcului Natural Apuseni,
Centrul Administrativ şi de Vizitare Sudrigiu 417419 comuna Rieni, jud. Bihor fax 0259/329339, tel 0372/702242 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoanele desemnate pentru prelucrarea dosarelor vizând diferite categorii de activităţi care fac obiectul avizării se desemnează prin decizii interne ale APNA.

Date de identificare fiscală ale APNA:
Denumire: RNP-Romsilva APNApuseni RA
Cont Trezorerie Beius: RO84TREZ0785069XXX001618
Cont Lei: RO97BRDE050SV39011930500
Cont Euro: RO97BRDE050SV39118770500
Banca: BRD Beiuş
CUI: RO25741956

Contact

R.N.P. - Romsilva Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.

Loc. Sudrigiu, nr. 136, Com. Rieni, Jud. Bihor

COD 417419, Romania

 

Tel: +40 372 702 242

Fax: +40 259 329 339

 

http://www.parcapuseni.ro

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RNP Romsilva - Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.

RNP Romsilva - Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A. (APNA) este instituţia cu rol de analiză, planificare, supraveghere şi control pe teritoriul ariilor protejate aflate în administrare ...

Read more ...

2014 © RNP Romsilva - Adminstraţia Parcului Natural Apuseni R.A.