Turism

Potenţialul turistic al Parcului Natural Apuseni este unul din cele mai importante din România. Turismul este una din activităţile care pot să valorifice resursele comunităţilor locale.

Astfel ţinând cont de specificul natural şi cultural al Munţilor Apuseni şi al teritoriului circumscris Parcului Natural Apuseni considerăm ca teme de interes major pentru vizitatori:

  • în primul rând carstul împădurit şi formele de relief endocarstic şi exocarstic;
  • cultura şi modul de viaţă tradiţional al locuitorilor din zonă (arhitectura, obiceiurile, portul, meşteşugurile, oieritul, lucrul la pădure, cositul, târgurile etc.);
  • flora şi fauna sălbatică;
  • istoria (Ţara Moţilor, Horea, Cloşca, Crişan, Avram Iancu etc.)