Proiect PHARE CBC

Culoar româno-maghiar pentru conservarea biodiversităţii"
Scop: crearea unui "culoar verde" transfrontalier româno-maghiar pentru conservarea biodiversităţii, care să includă o reţea de arii protejate situate de o parte şi de alta a frontierei

Obiective:
- conservarea biodiversităţii;
- dezvoltarea programelor de ecoturism
- programe de conştientizare publică şi educaţie ecologică

Finanţare: Valoare totală: 2.600.000 Euro - 100%
Fonduri Phare: 1.950.000 Euro - 75%
Direcţia Silvică Oradea: 650.000 Euro - 25%

Partener principal:
Administraţia Parcului Naţional Koros-Maros, Ungaria

Perioada de implementare: decembrie 2003 - noiembrie 2006
(extinsă până în noiembrie 2007 pentru unele componente)

Activităţi:
- Achiziţionarea de echipamente pentru monitorizarea biodiversităţii
- Realizarea infrastructurii pentru managementul ariilor protejate
  a) Realizarea de infrastructură pentru protecţie şi conservare
  b) Construirea unui Sediu administrativ al Parcului Natural Apuseni şi a patru Centre de vizitare
- Programe de conştientizare a publicului şi de educaţie ecologică
- Realizarea şi promovarea unor programe turistice