Poiana Vărăşoaia

Category: Obiective Turistice

Zona numita Vărăşoaia cuprinde două platouri carstice de mari dimensiuni situate la nord de Platoul Padiş şi este cuprinsă între Vârful Piatra Boghii, Muntele Măgura Vânătă, Vârful Vărăşoaia şi bazinul Someşului Cald.

Zona este împărţită în Poiana Vărăşoaia - Sud, despărţită printr-o şa (prin care trece drumul forestier şi traseele spre Stâna de Vale, Vlădeasa şi Cheile Someşului Cald), de Poiana Vărăşoaia - Nord, care se desfăşoară la nord-est de Vârful Vărăşoaia şi se constituie ca un bazin închis.

Poiana Vărăşoaia - Sud are o forma eliptică şi este presărată de o puzderie de doline, printre acestea găsindu-se numeroase peşteri. În Poiana Vărăşoaia - Sud există două lacuri carstice ce umplu două doline bine căptuşite cu depozite aluvionare.

Poiana Vărăşoaia-Nord este depresiunea situată la cea mai mare altitudine din bazinul endoreic Padiş – Cetăţile Ponorului.

Vărăşoaia este o depresiune de contact carstic formată pe seama ponoarelor care drenează în subteran mici cursuri subaeriene organizate pe pantele estice ale muntelui Măgura Vânătă. Cursurile de apă infiltrate se constituie în cel mai adânc sistem hidrocarstic pus în evidenţă pe teritoriul României (Sistemul Vărăşoaia – Izbucul Boga).

Vârful Vărăşoaia (1 441 m), care domină întreaga poiană, constituie un excelent punct de belvedere, cu privelişti ample asupra Depresiunii Beiuşului, Văii Boga, Abruptului Brăiesei şi Văii Rele, Vârful Cârligate şi Şaua Cumpănăţelul, Poiana Cuciulata, Poiana Onceasa şi Cheile Someşului Cald, Muntele Măgura Vânătă, Şesul Padiş şi Vârful Biserica Moţului, iar în partea sudică până la Groapa Ruginoasă şi vârfurile Vârtopul şi Curcubăta Mare. Datorită acestui tur de orizont complet, Vârful Vărăşoaia reprezintă unul dintre cele mai frumoase puncte de belvedere din zona Padiş.