Poiana Florilor

Category: Obiective Turistice

Situată pe versantul ce coboară de sub abruptul Pietrei Galbenei până în Valea Galbenei, Poiana Florilor este constituită dintr-un grup de poieni ca nişte insule în pădurea de fag.

Meritându-şi pe deplin numele, Poiana Florilor este un adevărat paradis în lunile de vară când sute de specii de flori inundă parcă pantele însorite, colorându-le viu. Fâneţele sunt deosebit de bogate în această zonă.
În partea de jos a poienii, la marginea drumului forestier pe Valea Galbenei este un izvor cu apă rece, potabilă. Peisajul este dominat spre nord de Piatra Galbenei, ale cărei abrupturi depăşesc 200 m.

Versantul opus este un abrupt împădurit despicat de Valea Seacă, ce coboară de pe Muntele Ţapu, aducând aluviuni loesice din Groapa Ruginoasă.

În dreapta Văii Seci, Dealul Vârseci adăposteşte peştera cu acelaşi nume, având un portal impunător şi o galerie de 440 m, concreţionată.

O serie de pâraie, marcate de benzi de pădure şi tufărişuri, traversează partea superioară a poienii, creând o vale cu debit considerabil. Din aceasta cauză, pe alocuri terenul este destul de mlăştinos.