Model reclamaţie administrativă L. 544/2001

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)
- model –

 

Către,
RNP-Romsilva Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.
Localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, cod 417419, jud. Bihor
Data: ...............................

Stimate domnule ....................,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ........ din data de .......... am primit un răspuns negativ, la data de ......, într-o scrisoare semnată de ....../(completati numele semnatarului).
Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ...........................................................................................
...........................................................................
Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: .........................................
...........................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,
.......................
(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului .................................
Adresa .........................................................
Profesia (opţional) ............................................
Telefon (opţional) .............................................
Fax (opţional) .................................................

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2)
- model -

 

Către,
RNP-Romsilva Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.
Localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, cod 417419, jud. Bihor
Data: ...............................

Stimate domnule .....................,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, intrucât la cererea nr. ....... din data de ............. nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ...............................................................................
Documentele solicitate se încadreaza în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: .........................................
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,
.......................
(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului .................................
Adresa .........................................................
Profesia (opţional) ............................................
Telefon (opţional) .............................................
Fax (opţional) .................................................