Legislaţie

Actele normative relevante pentru organizarea şi funcţionarea Administraţiei Parcului Natural Apuseni sunt:
Legea nr. 5/6.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a Zone Protejate, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/29.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin LEGEA nr. 49 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului aprobată prin LEGEA nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 
Hotărârea Guvernului nr. 230/4.03.2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 
Ordinul MAPAM nr. 552/26.08.2003 privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversitatii biologice, emis de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului;

Ordinul MMGA nr. 604/4.07.2005 pentru aprobarea Clasificarii pesterilor şi a sectoarelor de pesteri - arii naturale protejate emis de către Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor;

Hotărârea de Guvern nr. 1076 din 08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

Hotărârea de Guvern nr. 1284 din 24.10.2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 1964 din 13.12.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România emis de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 19/2010 din 13.01.2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar emis de către Ministerul Mediului și Pădurilor;

LEGE nr. 407 din 09.11.2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare;

LEGE nr. 46 din 19.08.2008 Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;

ORDIN nr. 410 din 11.04.2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora emis de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, cu modificările și completările ulterioare;
 
LEGE nr. 171 din 16.07.2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare;

ORDIN nr. 3.836 din 08.11.2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop commercial emis de către Ministerul Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare;

ORDIN nr. 1822 din 06.10.2020 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate, emis de către Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor;