Gheţarul de la Vârtop

Category: Obiective Turistice

Peştera Gheţarul de la Vârtop (numită şi Peştera Minunată) este o peşteră frumos concreţionată, situată la aproximativ 1170 m altitudine, în apropierea cătunului Casa de Piatră din comuna Arieşeni, jud. Alba.

Peştera este ascendentă (30 m denivelare pozitivă) şi are o lungime de aproximativ 340 m. Poate fi vizitată fără echipament special de parcurgere a verticalelor.

Accesul către peşteră se face pe o potecă semnalizată din cătunul Casa de Piatră, comuna Arieşeni. Până în Casa de Piatră se ajunge din centrul localităţii Gârda de Sus, pe drumul comunal paralel cu valea Gârda de Sus, iar spre amonte - valea Gârdişoara (între Gârda şi Casa de Piatră sunt 12 km).

Gheţarul de la Vârtop este celebru îndeosebi pentru faptul că în anul 1974, cercetători din cadrul Institutului de Speologie Emil Racoviţă din Cluj-Napoca au descoperit în interiorul ei 3 urme de hominid imprimate în planşeul peşterii. Cea mai bine conservată dintre acestea a fost prelevată în momentul descoperirii în vederea studierii sale, în timp ce, din păcate, celelalte două urme au fost decupate şi furate din peşteră la scurt timp după aceea, fără a se cunoaşte autorii faptei până în prezent. Studiile efectuate au relevat că vechimea urmei de hominid este de cel puţin 62.000 de ani (Onac şi colab., 2005), ceea ce denotă faptul că ea trebuie să fi aparţinut omului de Neanderthal.

Peştera a fost declarată monument al naturii începând din anul 1957 şi preluată în administrare de către Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei R.P.R.

În prezent, administrarea Gheţarului de la Vârtop este în sarcina Administraţiei Parcului Natural Apuseni, peştera fiind inclusă în zona de conservare specială a ariei naturale protejate.

În acest context, peştera poate fi vizitată în baza unui bilet de intrare, în grupuri de organizate, de minim 5 - maxim 10 persoane.
Valoarea unui bilet de intrare este de 15 lei/persoană.
Durata vizitei este de aproximativ 30 de minute.
Vizitarea peşterii se poate face între orele 10:00 - 18:00 în sezonul turistic (15 iunie - 1 septembrie).
În afara sezonului turistic vizitarea peşterii se poate face doar în weekend, cu programare telefonică prealabilă. Accesul grupurilor se va face în ordinea programărilor telefonice (prioritar), respectiv în ordinea sosirii la peşteră.
Programarea grupurilor se face prin contactarea telefonică a ghizilor: 
Vasile Gligor - 0766016482
Cosmin Dobra - 0766445980
 

Condiţii specifice de vizitare:

  • echipamentul de vizitare obligatoriu este format din: încălţăminte cu talpă aderentă (recomandabil bocanci) şi îmbrăcăminte adecvată unei temperaturi de +4oC, sursă de lumină electrică proprie cu autonomie de minim 30 minute. Este interzisă utilizarea unor surse de iluminat cu foc deschis (lămpi de carbid, torţe)
  • este interzis accesul în peşteră pentru copii sub 6 ani; accesul minorilor se va face numai în prezenţa părinţilor sau tutorilor legali
  • este strict interzis accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub influenţa unor substanţe halucinogene
  • accesul în mediul subteran se face în baza unei declaraţii pe propria răspundere prin care membrii grupului atestă faptul că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care pot pune în pericol viaţa şi/sau securitatea acestora în mediul subteran (claustrofobie, astm, probleme cardiovasculare, locomotorii etc.), că au luat la cunoştinţă despre condiţiile şi regulamentul de vizitare a peşterii şi că îşi asumă răspunderea pentru eventuale accidente sau incidente pe care le provoacă sieşi sau altor turişti
  • este interzisă însoţirea în peşteră de către animale de companie