Culmea Cârligate

Category: Obiective Turistice

Situată în partea de nord-vest a Padişului, culmea oferă pentru turişti un interes deosebit datorită largilor privelişti pe care le deschide atât asupra Padişului, cât şi asupra unei mari părţi a Munţilor Apuseni.

Culmea este formată din vârful Cârligate (1.694 m) şi se continuă spre vest cu Vârful Cornu Munţilor (1.652m) şi Coasta Brăiesei, iar spre est cu Şaua Cumpănăţelul.

Culmea reprezintă un platou, orientat est-vest, foarte abrupt spre sud (Padiş) şi cu pantă mai domoală spre nord (Valea Drăganului). Drumuri de care străbat acest platou, pe creasta ce ocoleşte obârşia Văii Drăganului, spre Vlădeasa şi Stâna de Vale.

Priveliştile oferite de culme:
- spre nord: Valea Drăganului străjuită pe dreapta de Masivul Vlădeasa (cu vârfurile Buteasa, Briţei şi piramida Muntelui Vlădeasa, înalt de 1.836 m dominând orizontul), iar pe stânga de vârfurile Bohodei (1.654 m) şi Poieni (1.627 m) spre care se îndreaptă drumul către Stana de Vale;
 -  spre vest: Valea Aleului şi cele două Măguri ce o separă de Depresiunea Beiuşului (Gurani şi Ferice), apoi Depresiunea Beiuşului (cu localităţile şi proprietăţile răsfirate, oraşele Beiuş şi Ştei), dincolo de care se zăresc culmile crenelate ale Masivului Codru Moma;
- spre est: Valea Someşului şi afluenţii săi, cătunele moţeşti înşiruite pe culmi, Măgura Călăţele cu satele aparţinătoare comunelor Mărgău şi Beliş, iar în ultimul plan Muntele Mare, aproape orizontal, cu zeci de cătune;
- spre sud: Platoul Padiş cu bazinele ce-i aparţin, apoi vârfurile dinspre est şi sud (Biserica Moţului, Măgura Vânătă, Gârdişoara, Glăvoiu, Borţig, Piatra Galbenei), apoi adâncitura Văii Galbenei şi salba de culmi de la sud de aceasta între care se observă Groapa Ruginoasă (săpată în Muntele Ţapu), şi în sfârşit Muntele Vârtop (cu pârtia de schi de la Arieşeni) şi vârful Curcubăta Mare (1.848 m) pe care se află releul de televiziune.

Sub abruptul Cârligate se desfăşoară Valea Rea, care coboară în pantă abruptă spre Valea Boga intersectând-o în apropierea satului de vacanţă Boga. Se zăreşte de asemenea drumul în serpentine ce urcă prin poiana Plaiu spre Padiş şi Valea Bulzului trecând pe sub Piatra Bulzului şi pierzându-se între culmi pe direcţia satului Pietroasa. În plan mai apropiat abrupturile Pietrelor Boghii domină Valea Boga.