MEDIA

Uniunea europeana Guvernul romaniei Instrumente structurale

 

Filmele documentare scurte realizate în cadrul proiectului „Elaborarea instrumentelor pentru managementul adaptativ al capitalului natural din ariile protejate Parcul Natural Apuseni, ROSCI0002 Apuseni, ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa și ROSCI0016 Buteasa” (cod SMIS 122643):

Filme

 • Prezentare generală

 

 • Nevertebrate

 

 • Amfibienii și Reptilele

 

 • Speciile de Pești

 

 • Păsări răpitoare

 

 • Speciile de Ciocănitori

 

 • Paseriforme

 

 • Chiroptere (Lilieci)

 

 • Mamifere mari

 

 • Plante

 

 • Habitate de păduri

 

 • Habitate montane/alpine

 

 • Habitate de pajiști

 

 • Habitate umede

 

 • Peșteri

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Prog

ramul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 ”Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric”

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro