Broșura realizată de către Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA

Administrația Parcului Natural Apuseni vă recomandă să parcurgeți broșura realizată de către Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, ce cuprinde informații generale despre cele 22 parcuri naționale și naturale care sunt în administrarea acesteia, referitoare la suprafață, localizare, puncte de informare, trasee turistice, trasee tematice, principalele puncte de acces în parc, specii de floră și faună reprezentative, obiective naturale de interes turistic și alte informații relevante.

parcuri nationale naturale administrate de RNP

În speranța că aceste informații vă vor stârni curiozitatea, vă recomandăm să vizitați parcurile naționale și naturale ale României pentru a descoperi locuri a căror faimă și recunoaștere a trecut demult de hotarele țării noastre și vă vor face să înțelegeți mai bine importanța efortului colectiv, al tuturor, pentru protecția și conservarea lor pentru generațiile viitoare.
Lectură plăcută!
 
http://www.rosilva.ro/articole/prezentare_generala__p_184.htm