Proiect Elaborarea instrumentelor pentru managementul adaptativ al capitalului natural din ariile protejate Parcul Natural Apuseni, ROSCI0002 Apuseni, ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa şi ROSCI0016 Buteasa

UE

Proiectul ”Elaborarea instrumentelor pentru managementul adaptativ al capitalului natural din ariile protejate Parcul Natural Apuseni, ROSCI0002 Apuseni, ROSPA0081 Munţii Apuseni – Vlădeasa şi ROSCI0016 Buteasa“, cod SMIS2014+ 122643, finanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (contract de finanțare nr. 287/05.12.2019), în valoare totală de 22.512.776,71 lei, echivalentă cu 100 % din valoarea totală eligibilă aprobată, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR de 19.135.860,20 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional de 3.376.916,51 lei, va fi implementată de către RNP. ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL APUSENI R.A. în calitate de beneficiar.  

Obiectivul general al proiectului este menținerea și îmbunătățirea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din Parcul Natural Apuseni și siturile Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa precum și din cele 55 de rezervații și monumente ale naturii cu care se suprapun, în cadrul unui proces participativ ce vizează elaborarea planului de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării acestora. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Îmbunătăţirea managementului Parcului Natural Apuseni și a siturilor Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa, precum și a ariilor naturale protejate cu care se suprapun, în scopul conservării favorabile a speciilor şi habitatelor de pe teritoriul acestora prin realizarea planului de management integrat, în concordanță cu legislația în vigoare;

2. Creşterea nivelului de informare, educare și conștientizare a factorilor interesați cu privire la necesitatea protejării şi conservării resurselor naturale din ariile naturale protejate vizate de proiect cu respectarea principiilor dezvoltării durabile;
 
3. Întărirea capacității administrative a Administrației Parcului Natural Apuseni.
 
Rezultate:

1. Planul de management integrat al Parcului Natural Apuseni, siturilor Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, ROSPA0081 Muntii Apuseni-Vladeasa şi a celor 55 de rezervații și monumente ale naturii cu care se suprapun.

2. Informarea, conștientizarea și consultarea factorilor interesați cu privire la conservarea biodiversității în ariile naturale protejate.
 
3. Îmbunătățirea calității managementului asigurat de Administrația Parcului Natural Apuseni prin deținerea unei resurse umane instruită și dotată conform noilor cerințe de management.
 
Localizarea proiectului: proiectul va fi implementat la sediul RNP. ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL APUSENI R.A. din Localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, Județul Bihor, respectiv pe teritoriul ariilor naturale protejate administrate de aceasta, pe o durată de 36 luni, respectiv între data de 01.12.2019 și data de 30.11.2022. 

Date de contact:

Nume persoană de contact: Dr.ing. Brînzan Maria Oana

Funcție: Manager proiect

Tel: 0372 702 242, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.