Ghidul autoritatilor publice pentru accesul publicului la informatia de mediu

Created: Monday, 21 September 2020

În anul 2000, România a ratificat Convenția Aarhus prin Legea nr. 86 /2000 pentru ratificare Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în problemele de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998.

Importanța Conveției Aarhus derivă din faptul că aceasta atinge esența relației dintre public și autorități publice, conținând obligații pe care statele Părți la Convenție le au față de public. Convenția Aarhus garantează dreptul publicului de a avea acces la informația privind mediul și de a participa la luarea deciziilor legate de mediu, și astfel face legătura între protecția mediului și drepturile omului. Menționam ca informația privind mediul se înscrie în informația de interes public prevazuta și de Legea 544/2001 privind liberul acces la informația de interes public, care este gestionata de către compartimentele pentru relația cu publicul din cadrul autorităților publice centrale și locale.

Organismul care urmarește conformarea statelor Părti cu prevederile Convenției Aarhus este Comitetul de lmplementare. Acesta emite decizii privind neconformarea statelor Părti, decizii care se adopta și devin publice în cadrul Conferinței Părtilor în fata celor 47 state care au ratificat Convenția, state membre sau nemembre ale Uniunii Europene.
Publicarea acestor cazuri aduce atingere imaginii statului Parte care primește decizia de neconformare, în toate forurile internaționale.

Ghidul autoritatilor publice pentru accesul publicului la informatia de mediu - descarcare