Anunț concurs afaceri pro-biodiversitate

RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Apuseni (APNA) organizează în cadrul proiectului „Serviciile ecosistemice ale ariilor protejate carstice – forță motrice a dezvoltării durabile locale”, acronim ECO KARST finanțat din FEDR prin Programul Transnațional Dunărea un concurs pentru identificarea „afacerilor pro-biodivesitate” - întreprinderi care generează un beneficiu financiar și în același timp determina o contribuție pozitivă la conservarea biodiversității, care își desfășoară activitatea în Parcul Natural Apuseni.

 banner Eco Karst

Anunț


RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Apuseni (APNA) organizează în cadrul proiectului „Serviciile ecosistemice ale ariilor protejate carstice – forță motrice a dezvoltării durabile locale”, acronim ECO KARST finanțat din FEDR prin Programul Transnațional Dunărea un concurs pentru identificarea „afacerilor pro-biodiversitate” - întreprinderi care generează un beneficiu financiar și în același timp determina o contribuție pozitivă la conservarea biodiversității, care își desfășoară activitatea în Parcul Natural Apuseni.


Cine poate aplica?
Afaceri existente care corespund următoarelor criterii:
• își desfășoară activitatea în conformitatea cu legislația în vigoare, sunt înregistrate în registrului comerțului în conformitate cu legislația în vigoare, se încadrează la categoria Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM) și nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității
• își desfășoară activitatea și/sau folosesc materii prime, resurse și/sau servicii ecosistemice de pe suprafața Parcului Natural Apuseni
Constituie un avantaj faptul că afacerea
• este înregistrată cu sediul sau deține un punct de lucru în una dintre localitățile de pe raza unităților administrativ teritoriale care se suprapun cu Parcul Natural Apuseni
• contribuie la dezvoltarea durabilă a zonei Parcului Natural Apuseni prin utilizarea durabilă a resurselor naturale și sprijinirea conservării biodiversității.
• contribuie la conservarea și promovarea unor practici tradiționale și a patrimoniului natural și cultural al zonei Parcului Natural Apuseni.


Ce acte sunt necesare pentru înscriere?
Este suficientă completarea formularului de aplicare care poate fi descărcat de pe pagina www.parcapuseni.ro (descarcă formularul) sau solicitat pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Formularul are 7 întrebări și completarea acestuia poate dura până la 30 minute. Acesta poate fi transmis prin email la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., prin poștă la adresa R.N.P. - Romsilva Administrația Parcului Natural Apuseni R.A. Loc. Sudrigiu, nr. 136, Com. Rieni, Jud. Bihor, Cod poștal 417419, sau depus la unul din centrele de vizitare ale APNA (Gârda sau Doda Pilii).
Este posibil ca în etapa de evaluare să se solicite copie după certificatul de înregistrare fiscală.
Termenul pentru transmiterea formularelor de aplicare este 15 mai 2019

Premii și beneficiile afacerilor care aplică
Toate afacerile care participă la competiție vor beneficia de promovare pe pagina de internet a Parcului Natural Apuseni și în cadrul în cadrul evenimentului festiv de decernare a premiilor „Gala afacerilor pro-biodiversitate”.
Primele trei afaceri care vor obține punctajul cel mai mare vor putea beneficia de dreptul de a utiliza sigla Partener al Parcului Natural Apuseni asociată cu produsele, serviciile pe care le furnizează (locul 1 pe o perioadă de 3 ani, locul 2 pe o perioada de 2 ani și locul 3 pe o perioadă de 1 an).
Afacerea care v-a obține cel mai mare punctaj v-a putea participat gratuit cu 1 persoană la evenimentul final al proiectului ECO KARST organizat în regiunea Postojna, Slovenia, în perioada 17 – 19 Iunie 2019, unde vor fi vizitate numeroase obiective turistice din zonă dar și o serie de exemple de bune practicii privind afaceri de succes, durabile, cu impact scăzut asupra mediului.