Anunț angajare manager de proiect

În data de 19.09.2018 ora 10:00, la sediul RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Apuseni RA din Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, judetul Bihor, se organizează examen /concurs pentru ocuparea postului de manager proiect în cadrul proiectului ,,Ecosystem services of karst protected areas - driving force of local sustainable development" acronimul Eco Karst, implementat de RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Apuseni RA, pe perioadă determinată pana la finalizarea proiectului, respectiv pana in data de 30.06.2019, cu normă de lucru 6h pe zi.

Examenul/concursul se va desfa~ura in conformitate cu prevederile cuprinse in Anexa nr. 9 (Metodologie privind incadrarea in munca §i promovarea in functii a salariatilor din aparatul
central al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, din unitatile și subunitatile acesteia) la Contractul Colectiv de Munca in vigoare, pentru etapa I Promovare. Înscrierile candidatilor și depunerea dosarelor (in conformitate cu dispozitiile punctului 8 al Anexei 9 la Contractul Colectiv de Munca in vigoare ~i a prezentului anun1) se fac la sediul RNP Romsilva Administratia Parcului Natural Apuseni R.A. pana eel mai tarziu in data de 18.09.2018 orele 12:00.

Vezi anunţul complet aici.