Proiect Eco Karst

banner Eco Karst

 

RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Apuseni R.A. este partener în proiectul „Ecosystem services of karst protected areas – driving force of local sustainable development” (Serviciile ecosistemice ale ariilor protejate din zone carstice - forța motrice a dezvoltării durabile locale), acronimul ECO KARST, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala în cadrul programului Interreg – Programul Transnațional Dunărea. Perioada de implementare a proiectului este 01.01.2017 - 30.06.2019.

Pentru detalii suplimantare accesati pagina oficială a proiectului:www.interreg-danube.eu/approved-projects/eco-karst/news

Descriere succintă:
Proiectul ECO KARST își propune să contribuie la protejarea și dezvoltarea durabilă a bioregiunilor carstice din regiunea Dunării, pe baza valorizării serviciilor ecosistemelor. Proiectul vizează 7 zone carstice constituire ca arii naturale protejate din 7 țări diferite, cu trăsături comune și probleme similare. Zonele pilot ale proiectului sunt Parcul Național Kalkalpen din Austria, Parcul Național Bükk din Ungaria, Parcul Natural Apuseni din România, Parcul Național Tara din Serbia, Parcul Regional Notranjska din Slovenia, Parcul Natural Žumberak-Samoborsko gorje din Croația și Peisajul protejat Bijambare din Bosnia și Herțegovina.
ECO KARST se bazează pe oportunitatea utilizării patrimoniului natural al zonelor protejate ca factor de dezvoltare economică. Proiectul va sprijini dezvoltarea, bazată pe un management durabil și conștientizarea vulnerabilității ecosistemelor carstice. Prin aceasta, proiectul va spori oportunitățile de afaceri pentru biodiversitate (Pro Biodiversity Business - PBB).
ECO KARST va implica diverși actori publici și privați în activități cu scopul consolidării capacităților, creări de rețele și transferul de know-how. Astfel vor fi dezvoltate în mod participativ 7 planuri de acțiune locale și 1 strategie comună pentru zonele carstice protejate privind valorificarea durabilă a ecosistemului local. Acest lucru va îmbunătăți conservarea naturii și va facilita activitatea afacerilor pro biodiversitate în regiunea Dunării.
În cadrul proiectului vor fi dezvoltate modele de afaceri pro-biodiversitate pentru antreprenori din zonele pilot  și cele mai bune idei vor fi promovate. De asemnea se vor stabili rețele locale și transnaționale de schimb de experiență și de promovare a afacerilor pro-biodiversitate, iar la final va fi realizat un ghid privind modul valorizarea serviciilor ecosistemice și dezvoltarea afacerilor pro-biodiversitate, care va servi ca manual pentru întreaga regiune a Dunării și a Alpilor Dinarici.
Activitățile ECO KARST vor contribui la un echilibru mai bun între conservarea naturii și spiritul anteprenorial "verde". Prin proiectul ECO KARST, se va crește gradul de conștientizare a importanței serviciilor ecosistemice și vom promova antreprenoriatul local bazat pe conservarea biodiversității.

Partenerii în proiect sunt:
Slovenian Forest Service, Lider de parteneriat, Slovenia
Notranjska Regional Park, Partner ERDF, Slovenia
Public Institution „Nature Park Žumberak - Samoborsko gorje“, Partner ERDF, Croația
Kalkalpen National Park, ERDF partner, Austria
Global Nature Fund – International Foundation for Environment and Nature, Partner ERDF, Germania
Bükk National Park Directorate, Partner ERDF, Ungaria
"Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences ", Partner ERDF, Ungaria
RNP Romsilva - Apuseni Nature Park Administration R.A., Partner ERDF, Romania
Parks Dinarides – Network of Protected Areas of Dinarides, Partner IPA, Muntenegru
Centre for Environmentally Sustainable Development, Partner IPA, Bosnia si Herțegovina
Cantonal Public Institution for the Protected Natural Areas Sarajevo, Partner IPA, Bosnia and Herțegovina
Public utility „National park Tara”, Partner IPA, Serbia
"Republic of Slovenia, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ", Partner asociat, Slovenia
Bihor County Council, Partner asociat, Romania
"Canton Sarajevo – Ministry of Physical Planning, Constructions and Environmental Protection ", Partner asociat, Bosnia și Herțegovina
Alpine Association of Slovenia ,Partner asociat ,Slovenia

Mai multe detalii despre cele 7 zone pilot:
Notranjska Regional Park, SLOVENIA
Bükk National Park, HUNGARY
National Park Tara, SERBIA
Kalkalpen National Park, AUSTRIA
Nature Park Zumberak Samoborsko gorje, CROATIA
Bijambare protected area, BOSNIA-HERZEGOVINA
Romsilva - Apuseni Nature Park Administration, ROMANIA

 

Contacte din Administrația Parcului Natural Apuseni:

Anghel DRASOVEAN
Specialist IT/GIS - Responsabil proiect Eco Karst
Phone: +40-748-126-850

Mădălin MIHĂIEȘ
Șef pază - Responsabil comunicare proiect Eco Karst
Phone: +40-748-126-499

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.