Anunţ plan de management

RNP ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL APUSENI R.A. în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru Planul de management al Parcului Natural Apuseni și al siturilor Natura 2000: ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa și ROSPA0081 Munţii Apuseni - Vlădeasa”. Planul poate fi consultat la sediul RNP ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL APUSENI R.A. din comuna Rieni, localitatea Sudrigiu, nr. 136, județul Bihor, în zilele de luni-joi, între orele și vineri, între orele 8:00-14:00 din data 30.03.2017.  Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 18.04.2017, la APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264–410722, fax 0264-412914, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.