Documente şi informaţii conform legea 111 din 2016

RNP Romsilva Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.(APNA) este subunitate a RNP ROMSILVA cu personalitate juridică. Directorul APNA este angajat de RNP ROMSILVA cu Contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, rapoartele consiliului de administraţie, lista administratorilor, lista membrilor Consiliului de Administraţie, CV-urile şi remuneraţia acestora se gasesc pe site-ul: RNP ROMSILVA

Cod de conduită etică şi profesională

 2014

Situaţia financiară 2014

 2015

Buget venituri şi cheltuieli pe anul 2015
Situaţia financiară 2015
Raport de audit 2015
Raport de activitate 2015

Raport audit anual RNP ROMSILVA 2015 (link extern)

2016

Raport de activitate 2016

2017

Raport de activitate 2017

2018

Raport de activitate 2018