Date de identificare fiscală

Denumire: R.N.P. Romsilva - Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.
Adresă: Loc. Sudrigiu, Nr. 136, Com. Rieni, COD 417419, Jud. Bihor
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului Bihor: J05/902/2009
CUI : RO 25741956
Cont Lei: RO31RNCB0037158565640001
Cont Euro: RO04RNCB0037158565640002
Cont TREZORERIA BEIUŞ: RO84TREZ0785069XXX001618