18 Ianuarie 2013

 

Vă informăm pe această cale că în conformitate cu cele transmise Administraţiei Parcului Natural Apuseni (APNA) de către Comisia Patrimoniului Speologic, pentru a obţine avizul din partea APNA pentru derularea de activităţi speologice în parc

Read more: 18 Ianuarie 2013

20 Martie 2014

 

Vă informă că în conformitate cu adresa nr. 502/13.03.2014 a Comisiei Patrimoniului Speologic, Administraţia Parcului Natural Apuseni a fost autorizată să limiteze temporar activităţile de turism speologic

Read more: 20 Martie 2014