Centrul Cefa - turism fără frontiere

Asociaţia Bio-Team din Timişoara a derulat în perioada 1.04.2009 - 30.10.2009, în parteneriat cu Administraţia Parcului Natural Apuseni, Primăria Comunei Cefa şi Administraţia Parcului Naţional Körös-Maros, proiectul Turism în arii protejate fără frontiere, cu finanţare din partea Fundaţiei pentru Parteneriat – MOL România (http://www.epce.ro) prin Programul Spaţii Verzi – Componenta Arii Protejate.

Scopul acestui proiect în valoare de 26.819 lei, a fost includerea ariei protejate de la Cefa în circuitul turistic local, regional şi transfrontalier şi creşterea gradului de înţelegere şi acceptare a statutului de parc natural şi a celor două situri Natura 2000 de la Cefa în rândul comunităţilor locale.

Acest scop a fost atins prin următoarele activităţi derulate în cadrul proiectului:

1. Amenajarea într-un spaţiu al primăriei a unui Punct permanent de informare despre parc şi siturile Natura 2000;

2. Realizarea de pliante informative.

3. Realizarea de către Asociaţia Bio-Team a unor materiale informative publicate în mod periodic, pe durata derulării proiectului, de către Primăria Comunei Cefa, în Ziarul de Cefa.

4. Organizarea de prelegeri la Şcoala cu clasele I-VIII din Cefa pe tema: Animale şi plante protejate de lângă noi, a unui Concurs de desene la şcoala cu clasele I-VIII din satul Inand,  pe tema: Să ocrotim animalele şi plantele de lângă noi şi organizarea unei prelegeri la Şcoala cu clasele I-IV din satul Ateaş.

5. Realizarea materialelor informative pentru 4 panouri amplasate pe teritoriul parcului.

6. Realizarea la nivelul fiecărui etaj din cele două turnuri de observaţii ornitologice, a unor puncte informative despre speciile şi habitatele prezente în zona respectivului turn.

7. Amenajarea sălii pentru vizitatori din Centrul de Vizitare Cefa.

Materialele realizate în cadrul proiectului reprezintă exclusiv opinia autorului. Fundaţia pentru Parteneriat nu poate fi făcută răspunzătoare pentru modul în care se folosesc informaţiile din cadrul proiectului.

Centrul Padis - punct focal pentru vizitatori

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Oradea, împreună cu Administraţia Parcului Natural Apuseni, ne bucurăm să vă aducem la cunoştinţă obţinerea unei finanţări pentru amenajarea noului centru de vizitare al Parcului Natural Apuseni din zona Padiş. Proiectul, intitulat Centrul de vizitare Padiş – punct focal pentru vizitatori a fost aprobat spre finanţare în cadrul sesiunii de evaluare şi atribuire de granturi din martie 2009 a Fundaţiei pentru Parteneriat Miercurea Ciuc (http://www.epce.ro) şi MOL România prin programul Spaţii Verzi – componenta Arii Naturale Protejate.

Având o valoare totală de 24.845 lei, proiectul a vizat creşterea nivelului de informare a vizitatorilor din zona centrală a Parcului Natural Apuseni (platoul carstic Padiş) prin amenajarea pentru aceştia, în clădirea noului centru de vizitare din Padiş a unei expoziţii pe tema cunoaşterii şi protecţiei peşterilor şi carstului din această zonă, celebră pentru comorile pe care le adăposteşte în subteran.

Alte activităţi au vizat amenajarea unui traseu tematic pentru descoperirea şi înţelegerea formelor de relief carstic din apropierea clădirii, şi de asemenea, realizarea şi distribuirea către vizitatori a unor materiale informative, inclusiv hărţi ale zonei. Clădirea este situată în Şesul Padiş, într-un cadru natural deosebit, în vecinătatea vechiului canton silvic, la 5 minute de intersecţia drumului principal de acces spre cabana Padiş cu drumul spre cabana Vărăşoaia. A fost construită în perioada 2005-2007 prin proiectul PHARE CBC „Culoar româno-maghiar pentru conservarea biodiversităţii” implementat de Administraţia Parcului Natural Apuseni.

În clădire a fost amenajată o sală de prezentare unde să se poată realiza proiecţii multi-media despre Parcul Natural Apuseni, precum şi o sală de expoziţii. Activităţi practice pe teme ecologice vor putea fi organizate cu grupuri de copii. Amenajarea expoziţiei s-a realizat în sezonul de vară 2009. Preconizăm că deocamdată, clădirea va fi deschisă doar pe perioada sezonului turistic, pe timp de vară.

Vă aşteptăm cu drag să vizitaţi zona Padiş din Parcul Natural Apuseni!

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Oradea
Administraţia Parcului Natural Apuseni

Materialele realizate în cadrul proiectului reprezintă exclusiv opinia autorului. Fundaţia pentru Parteneriat nu poate fi făcută răspunzătoare pentru modul în care se folosesc informaţiile din cadrul proiectului.

Arnica - regina plantelor medicinale

În anul 2010, Asociaţia Montana Moţilor din Alba Iulia a derulat proiectul Arnica - Regina Plantelor Medicinale din Parcul Natural Apuseni”, finanţat de Fundaţia Pentru Parteneriat si MOL România, în cadrul Programului "Spaţii Verzi" 2010 - Componenta "Arii Naturale Protejate", cu suma de 19.672 lei. Proiectul s-a derulat în parteneriat cu Şcoala Generală “Vasile Goldiş” din Alba Iulia şi în colaborare cu Administraţia Parcului Natural Apuseni.

Scopul proiectului a vizat promovarea şi conservarea florei din limita sudică a Parcului Natural Apuseni, zona Scărişoara, prin realizarea unui traseu tematic cu denumirea: “Arnica – Regina plantelor medicinale” şi a unei expoziţii cu tema "Arnica – elixir al tinereţii fără bătrâneţe".

Traseul tematic a fost amplasat în zona localităţii Scărişoara, jud. Alba, în partea de sud-est a Parcului Natural Apuseni. Traseul are ca punct de plecare partea stângă a rezervaţiei naturale Piatra Mândruţului, urcând pe poteca ce leagă satul Pucălăţeşti de satul Runc, până sus în Câmpul cel Mare (unde densitatea plantei Arnica montana este foarte ridicată) şi, ocolind Dealurile Runcului, spre păşunile din satul Sfoartea şi mai jos spre satul Negeşti. Se coboară apoi pe drumul asfaltat Negeşti - Scărişoara, până la locul de plecare.