Proiect Parcul Natural Cefa

Titlul proiectului: Îmbunătăţirea caracterelor transfrontaliere ale Parcului Naţional Körös-Maros şi Parcului Natural Cefa
Codul de identificare: HURO/1001/302/1.3.1
Durata proiectului: 12 luni (01.03.2012 - 28.02.2013)

Descriere:

Acest proiect se bazează pe cooperarea a două administraţii de parcuri, respectiv Administraţia Parcului Naţional Koros-Maros şi Administraţia Parcului Natural Apuseni (care administrează şi Parcul Natural Cefa - situat în zona graniţei) şi a fost propus în cadrul Programului transfrontalier de cooperare România-Ungariapentru perioada 2007- 2013. Cele două arii naturale protejate însumează 13.000 ha în zona transfrontalieră.

Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea regiunii transfrontaliere
 • Dezvoltarea şi armonizarea ecoturismului transfrontalier
 • Sincronizarea acţiunilor de protecţie a valorilor naturale
 • Formarea atitudinii cetăţenilor în legătură cu valorile naturale transfrontaliere
 • Cooperarea organizată între parteneri

Activităţi planificate în proiect:

 • Realizarea unui aspect unitar al celor două arii protejate transfrontaliere, reflectarea coordonată a activităţilor proiectului în presă, publicarea de materiale informative
 • Realizarea de publicaţiicomune, pregătireadepanouri de informarecare să evidenţiezevalorileturisticeale regiunii;
 • Editarea în comun a unei hărţi transfrontaliere despre zona de conservare comună
 • Sincronizarea ofertei ecoturistice şi planificarea comună a dezvoltării ei
 • Evenimente comune, conferinţe despre protejarea naturii, întâlniri periodice ale celor două administraţii de parcuri
 • Evaluarea unitară a păsărilor acvatice şi a dropiilor

Proiect PHARE CBC

Culoar româno-maghiar pentru conservarea biodiversităţii"
Scop: crearea unui "culoar verde" transfrontalier româno-maghiar pentru conservarea biodiversităţii, care să includă o reţea de arii protejate situate de o parte şi de alta a frontierei

Obiective:
- conservarea biodiversităţii;
- dezvoltarea programelor de ecoturism
- programe de conştientizare publică şi educaţie ecologică

Finanţare: Valoare totală: 2.600.000 Euro - 100%
Fonduri Phare: 1.950.000 Euro - 75%
Direcţia Silvică Oradea: 650.000 Euro - 25%

Partener principal:
Administraţia Parcului Naţional Koros-Maros, Ungaria

Perioada de implementare: decembrie 2003 - noiembrie 2006
(extinsă până în noiembrie 2007 pentru unele componente)

Activităţi:
- Achiziţionarea de echipamente pentru monitorizarea biodiversităţii
- Realizarea infrastructurii pentru managementul ariilor protejate
  a) Realizarea de infrastructură pentru protecţie şi conservare
  b) Construirea unui Sediu administrativ al Parcului Natural Apuseni şi a patru Centre de vizitare
- Programe de conştientizare a publicului şi de educaţie ecologică
- Realizarea şi promovarea unor programe turistice

Proiect Centrul de Vizitare Padiş

 

COMUNICAT DE PRESĂ

26.10.2009

 

            În perioada aprilie - octombrie 2009,  Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor, împreună cu Administraţia Parcului Natural Apuseni a implementat proiectul de amenajare a Centrului de Vizitare Padiş al Parcului Natural Apuseni. Proiectul, intitulat "Centrul de Vizitare Padiş - punct focal pentru vizitatori" a fost finanţat de către Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc şi MOL România prin programul Spaţii Verzi - componenta Arii Naturale Protejate.

            Astfel, în clădirea situată în Şesul Padiş (lângă vechiul canton silvic), a fost amenajată o expoziţie cuprinzând panouri, afişe, precum şi alte exponate având ca temă cunoaşterea şi protecţia peşterilor şi carstului din Parcul Natural Apuseni.

            Traseul turistic Şesul Padiş - Amfiteatrul Boga a fost amenajat ca şi traseu tematic, pe parcursul lui fiind amplasate panouri care invită vizitatorii să descopere într-un mod atractiv câteva dintre trăsăturile caracteristice ale zonei Padiş (inversiunile de vegetaţie şi ceaţa "padişană", animalele şi plantele din zonă, fenomenele carstice).

            Vă invităm ca pe timpul verii să includeţi şi acest obiectiv în excursia d-voastră prin platoul carstic Padiş!

 

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor

Administraţia Parcului Natural Apuseni

 

Model GIS - Reţea ecologică

 

Programul NatuRegio (http://www.naturegio-bg-ro.de/) a fost condus de o serie de organizaţii din Germania (Academia pentru Conservarea Naturii Alfred Toepfer, Universitatea din Lüneburg, Euronatur) şi Federaţia Europarc, şi s-a desfăşurat în perioada 2006-2009. Finanţarea programului a fost asigurată de către Fundaţia Alfred Toepfer şi Fundaţia Germană de Mediu (DBU) şi a presupus timp de 4 ani instruirea anuală în Germania a câte zece tineri (5 din România şi 5 din Bulgaria) în probleme legate de managementul ariilor protejate şi de asemenea finanţarea anuală a zece proiecte orientate către conservarea naturii.

Proiectul „Model pentru reţeaua ecologică din România, instrument pentru dezvoltare durabilă” a fost propus de Anca-Diana Ardeleanu (Administraţia Parcului Natural Apuseni) şi Ion Mirea (ICAS Bucureşti) în perioada feb. 2008 – ian. 2009 şi a presupus realizarea în format GIS a unui model pentru o reţea ecologică la nivelul întregii ţări în care să se reliefeze prezentele arii protejate, respectiv locaţiile identificate prin modelare GIS ca fiind cele mai propice pentru coridoare ecologice, precum şi eventualele bariere în cadrul reţelei.

Acest model are o rezoluţie spaţială de 1:100 000 şi a fost construit pe baza unor date referitoare la distribuţia habitatelor şi speciilor, a limitelor ariilor protejate existente, precum şi a altor date spaţiale de referinţă în format vector şi raster (relief, hidrologie, infrastructura construită, etc.). Anumite specii, din cadrul mai multor grupuri, care prin cerinţele lor ecologice, şi tiparele de migraţie şi dispersie pot reprezenta specii-umbrelă, au fost identificate (cu sprijinul unor experţi în domeniu), iar datele cunoscute despre ecologia şi distribuţia acestora au fost utilizate în rafinarea modelului. Modelul a luat de asemenea în calcul rutele planificate la ora actuală pentru viitoarele autostrăzi ce vor fi construite în România în următorii ani.

Metoda şi uneltele utilizate pentru modelarea GIS a fost detaliată pas cu pas, în cadrul unei broşuri pe care v-o punem la dispoziţie în format PDF, cât şi tipărit, la cerere, în limita exemplarelor disponibile, pentru a putea fi reprodusă eventual la scară mai mare de alte persoane sau alţi factori interesaţi.

Modelul GIS a fost transpus într-un fişier Google EarthTM (kml) pe care-l puteţi descărca aici.

Centrul Cefa - turism fără frontiere

Asociaţia Bio-Team din Timişoara a derulat în perioada 1.04.2009 - 30.10.2009, în parteneriat cu Administraţia Parcului Natural Apuseni, Primăria Comunei Cefa şi Administraţia Parcului Naţional Körös-Maros, proiectul Turism în arii protejate fără frontiere, cu finanţare din partea Fundaţiei pentru Parteneriat – MOL România (http://www.epce.ro) prin Programul Spaţii Verzi – Componenta Arii Protejate.

Scopul acestui proiect în valoare de 26.819 lei, a fost includerea ariei protejate de la Cefa în circuitul turistic local, regional şi transfrontalier şi creşterea gradului de înţelegere şi acceptare a statutului de parc natural şi a celor două situri Natura 2000 de la Cefa în rândul comunităţilor locale.

Acest scop a fost atins prin următoarele activităţi derulate în cadrul proiectului:

1. Amenajarea într-un spaţiu al primăriei a unui Punct permanent de informare despre parc şi siturile Natura 2000;

2. Realizarea de pliante informative.

3. Realizarea de către Asociaţia Bio-Team a unor materiale informative publicate în mod periodic, pe durata derulării proiectului, de către Primăria Comunei Cefa, în Ziarul de Cefa.

4. Organizarea de prelegeri la Şcoala cu clasele I-VIII din Cefa pe tema: Animale şi plante protejate de lângă noi, a unui Concurs de desene la şcoala cu clasele I-VIII din satul Inand,  pe tema: Să ocrotim animalele şi plantele de lângă noi şi organizarea unei prelegeri la Şcoala cu clasele I-IV din satul Ateaş.

5. Realizarea materialelor informative pentru 4 panouri amplasate pe teritoriul parcului.

6. Realizarea la nivelul fiecărui etaj din cele două turnuri de observaţii ornitologice, a unor puncte informative despre speciile şi habitatele prezente în zona respectivului turn.

7. Amenajarea sălii pentru vizitatori din Centrul de Vizitare Cefa.

Materialele realizate în cadrul proiectului reprezintă exclusiv opinia autorului. Fundaţia pentru Parteneriat nu poate fi făcută răspunzătoare pentru modul în care se folosesc informaţiile din cadrul proiectului.

Centrul Padis - punct focal pentru vizitatori

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Oradea, împreună cu Administraţia Parcului Natural Apuseni, ne bucurăm să vă aducem la cunoştinţă obţinerea unei finanţări pentru amenajarea noului centru de vizitare al Parcului Natural Apuseni din zona Padiş. Proiectul, intitulat Centrul de vizitare Padiş – punct focal pentru vizitatori a fost aprobat spre finanţare în cadrul sesiunii de evaluare şi atribuire de granturi din martie 2009 a Fundaţiei pentru Parteneriat Miercurea Ciuc (http://www.epce.ro) şi MOL România prin programul Spaţii Verzi – componenta Arii Naturale Protejate.

Având o valoare totală de 24.845 lei, proiectul a vizat creşterea nivelului de informare a vizitatorilor din zona centrală a Parcului Natural Apuseni (platoul carstic Padiş) prin amenajarea pentru aceştia, în clădirea noului centru de vizitare din Padiş a unei expoziţii pe tema cunoaşterii şi protecţiei peşterilor şi carstului din această zonă, celebră pentru comorile pe care le adăposteşte în subteran.

Alte activităţi au vizat amenajarea unui traseu tematic pentru descoperirea şi înţelegerea formelor de relief carstic din apropierea clădirii, şi de asemenea, realizarea şi distribuirea către vizitatori a unor materiale informative, inclusiv hărţi ale zonei. Clădirea este situată în Şesul Padiş, într-un cadru natural deosebit, în vecinătatea vechiului canton silvic, la 5 minute de intersecţia drumului principal de acces spre cabana Padiş cu drumul spre cabana Vărăşoaia. A fost construită în perioada 2005-2007 prin proiectul PHARE CBC „Culoar româno-maghiar pentru conservarea biodiversităţii” implementat de Administraţia Parcului Natural Apuseni.

În clădire a fost amenajată o sală de prezentare unde să se poată realiza proiecţii multi-media despre Parcul Natural Apuseni, precum şi o sală de expoziţii. Activităţi practice pe teme ecologice vor putea fi organizate cu grupuri de copii. Amenajarea expoziţiei s-a realizat în sezonul de vară 2009. Preconizăm că deocamdată, clădirea va fi deschisă doar pe perioada sezonului turistic, pe timp de vară.

Vă aşteptăm cu drag să vizitaţi zona Padiş din Parcul Natural Apuseni!

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Oradea
Administraţia Parcului Natural Apuseni

Materialele realizate în cadrul proiectului reprezintă exclusiv opinia autorului. Fundaţia pentru Parteneriat nu poate fi făcută răspunzătoare pentru modul în care se folosesc informaţiile din cadrul proiectului.

Arnica - regina plantelor medicinale

În anul 2010, Asociaţia Montana Moţilor din Alba Iulia a derulat proiectul Arnica - Regina Plantelor Medicinale din Parcul Natural Apuseni”, finanţat de Fundaţia Pentru Parteneriat si MOL România, în cadrul Programului "Spaţii Verzi" 2010 - Componenta "Arii Naturale Protejate", cu suma de 19.672 lei. Proiectul s-a derulat în parteneriat cu Şcoala Generală “Vasile Goldiş” din Alba Iulia şi în colaborare cu Administraţia Parcului Natural Apuseni.

Scopul proiectului a vizat promovarea şi conservarea florei din limita sudică a Parcului Natural Apuseni, zona Scărişoara, prin realizarea unui traseu tematic cu denumirea: “Arnica – Regina plantelor medicinale” şi a unei expoziţii cu tema "Arnica – elixir al tinereţii fără bătrâneţe".

Traseul tematic a fost amplasat în zona localităţii Scărişoara, jud. Alba, în partea de sud-est a Parcului Natural Apuseni. Traseul are ca punct de plecare partea stângă a rezervaţiei naturale Piatra Mândruţului, urcând pe poteca ce leagă satul Pucălăţeşti de satul Runc, până sus în Câmpul cel Mare (unde densitatea plantei Arnica montana este foarte ridicată) şi, ocolind Dealurile Runcului, spre păşunile din satul Sfoartea şi mai jos spre satul Negeşti. Se coboară apoi pe drumul asfaltat Negeşti - Scărişoara, până la locul de plecare.