Program de funcţionare

Orar CENTRUL ADMINISTRATIV ŞI DE VIZITARE SUDRIGIU
Luni - Joi: 08:00 - 16:30
Vineri: 08:00 - 14:00
Sâmbătă - Duminică: Închis
Persoana de contact: Dl. Cosmin Birău (0748126924)

Orar CENTRUL DE VIZITARE DODA PILII
Luni - Joi: 08:00 - 16:30
Vineri: 08:00 - 14:00
Sâmbătă - Duminică: Închis
Persoana de contact: Dl. Floca Gheorghe (0727892946)

Orar CENTRUL DE VIZITARE GÂRDA-ARIEŞENI
Luni - Joi: 08:00 - 16:30
Vineri: 08:00 - 14:00
Sâmbătă - Duminică: Închis
Persoana de contact: Dl. Cosmin Dobra (0748126718)

Program de audienţe

Audienţe Dl. Director Alin Moş: Marţi şi Joi, între orele 12:00 - 14:00.

Vă rugăm să solicitaţi telefonic programarea audienţelor, la numărul 0372/702242.

Persoană de contact conform L. 544/2001

Director RNP ROMSILVA - Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A. : Dl. Alin Moş 
Telefon: 0748126700
Email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice: Laura Damian (Specialist în educaţie ecologică)
Telefon: 0748126558
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Model cerere - tip L. 544/2001

 

CERERE - TIP

- model -

Către,
RNP-Romsilva Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.
Localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, cod 417419, jud. Bihor

Data: ...............................

 

Stimate domnule .....................,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):..................................................

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional): .....................................
Sunt dispus sa plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulţumesc pentru solicitudine,
.......................
(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului .................................
Adresa .........................................................
Profesia (opţional) ............................................
Telefon (opţional) .............................................
Fax (opţional) .................................................

Model reclamaţie administrativă L. 544/2001

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)
- model –

 

Către,
RNP-Romsilva Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.
Localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, cod 417419, jud. Bihor
Data: ...............................

Stimate domnule ....................,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ........ din data de .......... am primit un răspuns negativ, la data de ......, într-o scrisoare semnată de ....../(completati numele semnatarului).
Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ...........................................................................................
...........................................................................
Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: .........................................
...........................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,
.......................
(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului .................................
Adresa .........................................................
Profesia (opţional) ............................................
Telefon (opţional) .............................................
Fax (opţional) .................................................

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2)
- model -

 

Către,
RNP-Romsilva Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.
Localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, cod 417419, jud. Bihor
Data: ...............................

Stimate domnule .....................,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, intrucât la cererea nr. ....... din data de ............. nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ...............................................................................
Documentele solicitate se încadreaza în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: .........................................
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,
.......................
(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului .................................
Adresa .........................................................
Profesia (opţional) ............................................
Telefon (opţional) .............................................
Fax (opţional) .................................................

Avize speologie 2009

Lista avizelor eliberate în anul 2009 de către Adm. Parcului Natural Apuseni pentru activităţi speologice:

 

Nr. Nume Nr. aviz Activitate solicitată Zonă Perioadă
1 ISER BUC 3/20.01.09 cercetare ştiinţifică P. Onceasa, P. Dârninii, Gheţarul Focul Viu, P. Urşilor, Av. Borţig, Gheţarul de la Barsa 2008-2011
2 POLITEHNICA CJ 6/26.01.09 explorări şi vizite P-na Vârtop (CJ), P-na Mărului, P-na Onceasa, P. Ponorul Mare, P. Rece (B), P. Diaclază, P. Poarta Alunului (B), Av. Cu Vacă (B), P. Cerbului (B), P. Pepii, P. Colţului, Izb. Alunul Mare, P. Honu 2009
3 CRISTAL ORADEA (colab. PNA) 7/26.01.09 explorări şi vizite Baz. Padiş, Baz. Bălileasa, Baz. Văii Cetăţilor, Baz. P-na Ponor şi anexele, Baz. Izv. Ursului - Pârâul Sec 2009
4 Z ORADEA (colab. PNA, Politehnica , Cristal, Speodava, Geoprospect Ştei, As. Hidrogeologilor din RO, Federaţia Maghiară de Speologie, Cassovia Kosice (Slovacia) 8/26.01.09 explorări şi vizite Baz. Arieşului Mare, Baz. Văii Gârdişoara, Platoul Vârtop, Platoul Bătrâna, Baz. Ponoraş şi Iezere, Baz. Sup. al Crişului Negru, Vf. Ţapu, Baz. Văii Plaiului, Baz. Padiş - Vărăşoaia, Baz. Sup. al Someşului Cald, Baz. Valea Rea 2009
5 SPEODAVA ŞTEI (colab. - Speowest Arad, Drienka Slovacia) 10/2.02.2009 explorări şi vizite Vl. Sighiştelului, Vl. Bulzului, zona Măgura Ferice, Baz. Văii Crăiasa, Platoul Vârtop (BH), Baz. Crişului Negru, Baz. Padiş - Bălileasa - Vl. Cetăţilor, Groapa de la Barsa, Av. Din Dealul Secăturii, Av. Din Dosul Muncelului, P. Drăcoaia, P. Coliboaia, P. Secătura 2009
6 SPEOWEST ARAD (colab. - Speodava Ştei) 11/2.02.09 explorări şi vizite Vl. Sighiştelului, Vl. Bulzului, Vl. Luncşoara, Vl. Crăiasa, Platoul Vârtop (BH), Baz. Crişului Negru, Baz. Gârda Seacă, Baz. Lumea Pierdută 2009
7 ASM ŞTEI 12/2.02.09 vizitare peşteri P. Şura Boghii, P. din Dl. Corni, P. Tibocoaia, P. Corbasca, P. Albă, P. Drăcoaia (intrare), P. Măgura, P. Coliboaia (intrare), P. Fânaţe, Av. Fruncele, P. Porţile Bihorului, P. de sub Zgurăşti (B), Av. din Şesuri 2009
8 ISER CJ 13/2.02.09 cercetare ştiinţifică P. Poarta lui Ionele, P. Coiba Mică, P. Coiba Mare, P. Hodobana, P. Cetăţile Rădesei, P. Onceasa, P. Humpleu, P. Măgura, P. Coliboaia 2009-2011
9 ISER CJ 14/2.02.09 cercetare ştiinţifică Vl. Sighiştelului 2009
10 SNS CJ 18/12.03.09 şcoală iniţiere în fotografia de peşteră "Pictura în întuneric" 2009 P. Gheţarul de la Vârtop, P. Coiba Mare 28.04-3.05.09
11 SNS CJ 19/12.03.09 explorări şi vizite Baz. Văii Gârdişoara, Platoul Vârtop, Baz. Văii Gârda Seacă şi Moara lui Filea, Baz. Văii Ponoraş, Platourile Vârtopaş şi Iezere, Platourile Bătrâna şi Călineasa, Baz. Sup al Someşului Cald, Baz. Alunul Mare, Platoul Onceasa, Baz. Alunul Mic, Baz. Văii Ponorului 2009
12 LUMEA VERDE CJ 20/12.03.09 explorări şi vizite Baz. Sup. Al Someşului Cald, Baz. Alunul Mare, Platoul Onceasa, Baz. Alunul Mic, Baz. Văii Ponorului, Zona de platouri între Vl. Ponorului şi Vl. Firii, Vl. Firii, Baz. Văii Beliş, Baz. Văii Apa Caldă 2009
13 ISER CJ 25/15.04.09 cercetare ştiinţifică Av. Poieniţa - P. Humpleu 31.07-7.08.09
14 Myotis HU 428/28.04.09 vizitare peşteri P. Măgura 1-3.05.09
15 STJKW Polonia 429/28.04.09 vizitare peşteri Lumea Pierdută, Av. Borţig, P. Căput, Av. Din Şesuri, P. Zăpodie, P. Neagră, P. Hodobana, P. de sub Zgurăşti (B) 5-10.05.09
16 Bubate HU 37/14.05.09 vizitare peşteri Av. Negru, Av. Gemănata, P. Zăpodie, Gheţarul de la Barsa, P. Neagră, Cetăţile Ponorului 30.05-1.06.09
17 IBBSE HU 38/14.05.09 vizitare peşteri P. de sub Zgurăşti (B), Av. din Şesuri, P. Hodobana 15-18.07.09
18 STJKW Polonia 39/14.05.09 vizitare peşteri Av. Sohodol II, Av. Petit Tibi, Av. Hoanca Urzicarului, P. Zăpodie, P. Neagră, Av. din Şesuri, P. Hodobana, P. Coiba Mare, P. Coliboaia 11.06-5.07.09
19 SALVAMONT BH 40/14.05.09 exerciţiu salvaspeo Av. Dealul Secăturii 22-24.05.09
20 ISER CJ 41/18.05.09 cercetare ştiinţifică P. Gheţarul de la Scărişoara (A, B) 5.2009
21 ISER CJ 42/18.05.09 cercetare ştiinţifică P. Gheţarul de la Scărişoara (A, B) 5.2009
22 FRS 52/12.06.09 Şcoala Naţională Speologie Căput 2009 P. Căput, P. Cetăţile Ponorului, P. Neagră, Gheţarul de la Barsa, Av. Gemănata, Av. Negru, Av. Borţig, Av. lui Miron, Av. de la Faţa Răchitei, faleze P-na Ponor şi Căput 26.07-2.08.09
23 Papp Ferenc HU 53/12.06.09 vizitare peşteri Av. Negru, Av. Gemănata, Av. Borţig, P. Căput, P. Zăpodie, Gheţarul de la Barsa, P. Neagra, P. Coiba Mare, P. Hodobana 17-26.07.09
24 Z ORADEA 60/7.07.09 Tabăra Vărăşoaia 2009 Av. V5 - P. V24, P. R2, P. Din Valea Rea, Ponorul Văii Cuţilor, P. Iezere, prospecţiuni, colorări, documentare foto 1-10.08.09
25 LUMEA VERDE CJ 61/7.07.09 vizitare peşteri P. Gheţarul de la Vârtop 18-25.07.09
26 PRUSIK TM 72/27.07.09 vizitare peşteri P. Cetăţile Ponorului, P. Neagră, Gheţarul de la Barsa, Av. Gemănata, Av. Acoperit, Av. Borţig, Av. De la Faţa Răchitei, P. Căput, P. Cetăţile Rădesei, Av. Negru 14-23.08.09
27 SARTISS 73/27.07.09 tabăra MASH, demonstrativă Salvaspeo zona Padiş - P-na Ponor 5-12.08.09
28 ISER CJ 74/27.07.09 scufundări P. Coiba Mare, Izb. Gura Apei, Izb. Coliba Ghiobului, Izb. Tăuz 1-14.08.09
29 SALVAMONT BH 75/28.07.09 echipare salvaspeo Vl. Cetăţilor - Cetăţile Ponorului Dolina 2 2009
30 CRISTAL ORADEA 80/31.07.09 tabără iniţiere în speologie Gheţarul de la Barsa, P. V11, P. Căput şi P-na Ponor - faleze 2-4.08.09
31 Outdoor4U CJ 76/28.07.09 stagiu TSA I P. Neagră, Gheţarul de la Barsa, Av. Din Faţa Răchitei, P. Căput, P. Cetăţile Ponorului, Cheile Galbenei, P-na Ponor - faleză 8-16.08.09
32 SZKBE HU 84/4.08.09 vizitare peşteri Av. Negru, Av. Gemănata, P. Zăpodie, P. Neagră 29-30.08.09
33 Czech Speleological Society 85/4.08.09 vizitare peşteri P. Coliboaia, P. Măgura, P. Cu Punţi, P. Neagră 2-16.08.09
34 AVENUL BRAŞOV 86/11.08.09 vizitare peşteri P. Neagră, P. Căput, Av. Din Şesuri 10.08-30.09.09
35 Outdoor4U CJ 91/25.08.09 vizitare peşteri P. Cetăţile Ponorului 1-14.09.09
36 FRS 93/31.08.09 congres speologie P. Colţului, P. Humpleu (B), Avenul cu Vacă (B), P. Cerbului (B) 8-13.09.09
37 FRS 95/10.09.09 congres speologie Avenul Poieniţa 8-13.09.09
38 Mihai Mareş 104/9.10.09 vizitare peşteri Av. Gemănata 10-11.10.09
39 Adventure Camps CJ 109/15.10.09 teambuilding P. Humpleu (B) 23-25.10.09
40 Myotis HU 111/30.10.09 vizitare peşteri P. de sub Zgurăşti (B), Av. din Şesuri 31.10-1.11.09
41 ISER CJ 112/3.11.09 cercetare ştiinţifică Av. Poieniţa - P. Humpleu 2009 - final proiect
42 Mihai Mareş 113/3.11.09 vizitare peşteri P. Cetăţile Ponorului 13-14.11.09
43 SALVAMONT Mărgău 114/3.11.09 recunoaştere salvaspeo P. Humpleu (B) 7.11.09
44 FRS 125/4.12.09 instalare porţi P. Coliboaia, P. Măgura 12.2009
45 MTC ORADEA 126/4.12.09 cercetare ştiinţifică Baz. Văii Sighiştel 1.12.09-30.07.10
           

 

Avize speologie 2010

Lista avizelor eliberate în anul 2010 de către Adm. Parcului Natural Apuseni pentru activităţi speologice:

Nr. Nume Nr. aviz Activitate solicitata Zonă Perioadă
1 ISER BUC 3/20.01.2009 cercetare ştiinţifică P. Onceasa, P. Dârninii, Gheţarul Focul Viu, P. Urşilor, Av. Borţig, Gheţarul de la Barsa 2008-2011
2 ISER CJ 13/2.02.2009 cercetare ştiinţifică P. Poarta lui Ionele, P. Coiba Mică, P. Coiba Mare, P. Hodobana, P. Cetăţile Rădesei, P. Onceasa, P. Humpleu, P. Măgura, P. Coliboaia 2009-2011
3 ISER CJ 112/3.11.2009 cercetare ştiinţifică Av. Poieniţa - P. Humpleu 2009 - ...
4 MTC ORADEA 126/4.12.2009 cercetare ştiinţifică Baz. Văii Sighiştel 01.12.09-31.07.10
5 SPEOWEST ARAD (colab. - Speodava Ştei) 1/06.01.2010 explorări şi vizite Baz. Crişului Negru, Vl. Mare, Vl. Bisericuţa, Vl. Bulzului, Vl. Comănesei, Vl. Sighiştelului, Vl. Izbucului, Vl. Crăiasa, Vl. Luncşoara, Vl. Seacă 2010
6 SPEODAVA ŞTEI (colab. - Speowest Arad, Drienka Slovacia) 2/06.01.2010 explorări şi vizite Vl. Sighiştelului, Vl. Bulzului, zona Măgura Ferice, Baz. Văii Crăiasa, Baz. Văii Gârdişoara, Platoul Vârtop, Baz. Crişului Negru, Baz. Padiş - Vărăşoaia, Baz. Bălileasa - Vl. Cetăţilor, Groapa de la Barsa, Av. din Dealul Secăturii, P. Drăcoaia, P. Secătu 2010
7 CRISTAL ORADEA 4/09.02.2010 explorări şi vizite Baz. Padiş-Vărăşoaia, Baz. Bălileasa şi Vl. Cetăţilor, Baz. Poiana Ponor şi anexele, Baz. Izv. Ursului - Pârâul Sec (Lumea Pierdută) 2010
8 Z AŞTILEU (colab. PNA, Politehnica Cluj, Cristal Oradea, Speodava Ştei, Geoprospect Ştei, Asociaţia Hidrogeologilor din România, Federaţia Maghiară de Speologie, Cassovia Kosice (Slovacia) 7/15.02.2010 explorări şi vizite Baz. Gârdişoara - Platoul Vârtop - Platoul Bătrâna, Baz. Ponoraş - Iezere, Baz. Sup. al Crişului Negru şi zona Vf. Ţapu, Baz. Padiş - Vărăşoaia, Baz. Sup. Al Someşului Cald, Baz. Vl. Rea - P. din Vl. Rea 2010
9 POLITEHNICA CJ 8/19.02.2010 explorări şi vizite P. Ponorul Mare, P. Rece, P. Diaclază, P. Poarta Alunului, Av. Cu Vacă, P. Cerbului, P. Humpleu (B), P. Pepii, P. Colţului, P. Izbucul Alunului Mare, P. Honu, Poiana Vârtop, Poiana Mărului, Poiana Onceasa 2010
10 LUMEA VERDE CJ 13/2.03.2010 explorări şi vizite Baz. Sup. al Someşului Cald, Baz. Văii Alunul Mare, Platoul Onceasa, Baz. Văii Alunul Mic, Baz. Văii Ponorului, Zona de platouri între Vl. Ponorului şi Vl. Firii, Baz. Văii Firii, Baz. Văii Beliş, Baz. Văii Apa Caldă 2010
11 SNS CJ 14/2.03.2010 explorări şi vizite Baz. Văii Gârdişoara, Platoul Vârtop, Baz. Văii Gârda Seacă între Casa de Piatră şi Moara lui Filea, Baz. Văii Ponoraş, Platourile Vârtopaşul şi Iezăre, Baz. Văilor Izbucului şi Călineasa, Platourile Bătrâna şi Călineasa 2010
12 SNS CJ 15/2.03.2010 şcoală iniţiere în fotografia de peşteră "Pictura în întuneric" 2010 P. Gheţarul de la Vârtop, P. Coiba Mare 27.04-2.05.10
13 CORSA 20/18.03.2010 exerciţii salvaspeo P. Humpleu (B) - 18-20 iunie, P. Cetăţile Ponorului - 17 iulie 06-07.10
14 Radu Puşcaş 22/08.04.2010 stagiu monitori Av. Zgurăşti (B), Av. Din Şesuri, Av. Din Dl. Secăturii, Av. Sohodol II, P. Cetăţile Ponorului, Corobana lui Gârţău, podul natural Vl. Ordâncuşii 20-25.04.10
15 Adventure Camps CJ 23/08.04.2010 vizită P. Humpleu (B) 10-11.04.10
16 STJKW Polonia 30/21.04.2010 vizită Av. Sohodol II, Av. Petit Tibi, P. Zăpodie, P. Neagra, Av. Din Şesuri, P. Hodobana, P. Coiba Mare 28.04-05.05.10
17 BUBATE Ungaria 32/06.05.2010 vizită P. Zăpodie, P. Căput, Gheţarul de la Barsa, P. Neagră, P. Cetăţile Ponorului 22-24.05.10
18 GUBACS Ungaria 33/07.05.2010 vizită Av. Negru, Av. Gemănata, Av. Acoperit, P. Căput, Gheţarul de la Barsa, P. Zăpodie, P. Neagră, Av. Borţig, P. Coiba Mare, P. Hodobana 22-24.05.10
19 Adventure Caving Team Ungaria 35/07.05.2010 vizită Gheţarul de la Barsa, P. Neagră, Av. Gemănata, Cetăţile Ponorului 21-24.05.10
20 AS Focul Viu Bucureşti 38/14.05.2010 vizită Av. Din Şesuri, Av. Sohodol II 21-24.05.10
21 ISER CJ 39/14.05.2010 cercetare ştiinţifică Gheţarul de la Scărişoara (B), P. Coiba Mare, P. Urşilor (B), P. Fânaţe, P. Măgura 24-27.05.10
22 SPEODAVA ŞTEI (colab. - Colegiul Naţional Avram Iancu Ştei, APNA, Prim. Oraşului Ştei, ASM Bihor, CORSA, CS Crysis Oradea, CS Z Aştileu, CS Cristal Oradea) 40/19.05.2010 Congresul Naţional de Speologie, ediţia a XXXVIII-a Vl. Sighiştelului (canion, Av. din Dl. Secăturii, P. Măgura, P. Drăcoaia, P. Pişolca, P. Corbasca cu Lac), Vl. Bulzului (P. Fânaţe, P. Secătura, Av. Fruncele), P. Micula (A), P. Porţile Bihorului, P. Izv. Crişului Negru, P. Cetăţile Ponorului, P. Căput, t 9-12.09.10
23 PRUSIK TM 46/04.06.2010 vizită P. Măgura, P. Corbasca, P. Pişolca, antrenament TSA la faleze Vl. Sighiştelului 04-06.06.10
24 POLITEHNICA CLUJ 48/10.06.2010 vizită Av. Gemănata 12-13.06.10
25 VEROCS HU 50/11.06.2010 vizită Vl. Sighiştelului 10-14.07.10
26 Z AŞTILEU (colab. PNA, Politehnica Cluj, Cristal Oradea) 56/21.06.2010 tabăra Vărăşoaia 2010 Av. V5 - P. V24, P. R2, P. Din Valea Rea, prospecţiuni, colorări, documentare foto 30.07-10.08.10
27 LUMEA VERDE CJ 64/29.06.2010 vizită P. Gheţarul de la Vârtop 17-24.07.2010
28 Sorin Ungureanu 68/09.07.2010 vizită P. Gheţarul de la Vârtop 09.07.2010
29 FRS 69/09.07.2010 tabăra Balkancamp 2010 P. Neagră, Av. Borţig, Av. Gemănata, P. Frigiderul lui Gigi, Av. V5, P. Humpleu (B), P. Cetăţile Ponorului, canion Galbena 15-18.07.2010
30 FRS 70/09.07.2010 Şcoala Naţională de Speologie Căput 2010 P. Căput, P. Cetăţile Ponorului, P. Neagră, Gheţarul de la Barsa, Av. Gemănata, Av. Negru, Av. Borţig, Av. Lui Miron, Av. Din Faţa Răchitei, faleze P-na Ponor şi Căput 25.07-01.08. 2010
31 Outdoor 4U CJ 71/09.07.2010 stagiu TSA I P. Căput, P. Neagră, Gheţarul de la Barsa, Av. Gemănata, P. Cetăţile Ponorului, Frigiderul lui Gigi, Av. Din Faţa Răchitei, faleză P-na Ponor 10-18.08.2010
32 SARTISS 77/27.07.2010 tabăra MASH 2010, demonstrativă salvaspeo faleză P-na Ponor 03-10.08.2010
33 OutdoorLife Arad 78/27.07.2010 tabără Sighiştel faleze Vl. Sighiştelului 27-29.07.2010
34 ASM Bihor 80/30.07.2010 vizită P. Cetăţile Ponorului, faleză P-na Ponor 02-04.08.2010
35 Adventure Camps CJ 81/09.08.2010 vizită P. Humpleu (B) 09-14.08.2010
36 CS Myotis HU 87/17.08.2010 vizită Av. Din Şesuri 18-19.09.2010
37 POLITEHNICA CJ 90/06.09.2010 vizită Av. Din Şesuri 11-12.09.2010
38 CSER CJ 91/08.09.2010 vizită P. Humpleu (B) 15.09.2010
39 Marius Florea 94/07.10.2010 vizită P. Cetăţile Ponorului, Av. Gemănata 09-10.10.2010
40 Adventure Camps CJ 95/07.10.2010 vizită P. Humpleu (B) 16.10.2010
41 SPJ Salvamont-Salvaspeo BH 96/20.10.2010 stagiu Salvamont Cetăţile Ponorului 23-24-10.2010
42 AS Sfinx Gârda de Sus 99/04.11.2010 explorări şi vizite P. Hodobana, P. De după Deluţ, Av. De sub Pietruţa, Av. II din Vl. Sohodolului, Av. Din Şesuri, Av. Din Munună 29.11-05.12.2010
43 POLITEHNICA CJ 101/11.11.2010 explorare P. Piatra Altarului 11.11.2010
44 CS Myotis HU 105/17.11.2010 vizită P. Zăpodie, P. Cetăţile Ponorului 20-22.11.2010
45 Adventure Camps CJ 109/30.11.2010 vizită P. Humpleu (sector B) 04.12.2010