• În Apuseni...
  • Tradiţii...
  • Peştera Urşilor

Bogățiile naturale ale României sunt prezentate la Bruxelles în cadrul expoziției Europe's Wild Heart

Bogățiile naturale ale României sunt prezentate la Bruxelles în cadrul expoziției Europe's Wild Heart, inaugurată cu ocazia preluării de către țara noastră, de la 1 ianuarie, a Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Expoziția are loc în Clădirea Europa care găzduiește reuniunile Consiliului European, ale Consiliului UE și ale altor organisme la nivel înalt.

Read more ...

Documente şi informaţii conform legea 111 din 2016

RNP Romsilva Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.(APNA) este subunitate a RNP ROMSILVA cu personalitate juridică. Directorul APNA este angajat de RNP ROMSILVA cu Contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, rapoartele consiliului de administraţie, lista administratorilor, lista membrilor Consiliului de Administraţie, CV-urile şi remuneraţia acestora se gasesc pe site-ul: RNP ROMSILVA

Cod de conduită etică şi profesională

 2014

Situaţia financiară 2014

 2015

Buget venituri şi cheltuieli pe anul 2015
Situaţia financiară 2015
Raport de audit 2015
Raport de activitate 2015

Raport audit anual RNP ROMSILVA 2015 (link extern)

2016

Raport de activitate 2016

2017

Raport de activitate 2017

2018

Raport de activitate 2018

 

Date de identificare fiscală

Denumire: R.N.P. Romsilva - Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.
Adresă: Loc. Sudrigiu, Nr. 136, Com. Rieni, COD 417419, Jud. Bihor
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului Bihor: J05/902/2009
CUI : RO 25741956
Cont Lei: RO31RNCB0037158565640001
Cont Euro: RO04RNCB0037158565640002
Cont TREZORERIA BEIUŞ: RO84TREZ0785069XXX001618

Situaţia plăţilor

Situaţia plăţilor efectuate de APNA utilizând instrumente de plată bancare, începând cu data de 01.02.2012:

Nr. Crt.

Data

Beneficiar

Suma

Explicaţii

1

01.02.2012

Asirom Oradea

475,00

Rata II asigurare CASCO - auto

2

02.02.2012

Centrul Teritorial de Calcul Electronic

62,61

Plata actualizare Legis

3

02.02.2012

Ref Comexim

2.484,10

Plata combustibil

4

02.02.2012

Farm Expert DCI

106,22

Plata vaccin antigripal

5

02.02.2012

Vodafone Romania

939,07

Plata abonament Vodafone

6

02.02.2012

Lazea Bogdan

300,00

Prima concediu

7

09.02.2012

RNP Romsilva Carduri

19.332,34

Plata salarii ian. 2012

8

09.02.2012

Bugetul de Stat

3.103,00

Plata BS aferente lunii ian. 2012

9

09.02.2012

ING Asig. de Viata

90,00

Plata ING

10

10.02.2012

Bugetele Asig. Soc. si Fd. Speciale

10.000,00

Plata obligatii BASF ian. 2012

11

14.02.2012

Edenred Romania

2.748,78

Fact. tichete masa

12

       

13

       

14

       

15

       

16

       

17

       

18

       

19

       

20

       

 

Comunicate pentru speologi