Tabere/Stagii/Teambuilding/Vizite

Procedura de obţinere a avizului pentru activităţi de vizitare/managementul vizitatorilor (în scop turistic, de conştientizare, de instruire etc.)

Documentaţie necesară pentru avizare (cu excepţia vizitării peşterilor):
- Cerere către APNA, conţinând obligatoriu: identitatea solicitantului (copia codului unic de înregistrare), date de contact (adresă, număr de telefon fix, mobil, fax), denumirea acţiunii, amplasarea acesteia (obiectivele turistice vizate şi dacă este cazul, locaţia de cazare/campare a participanţilor), descrierea şi programul activităţilor propuse
- Scurtă prezentare a activităţii solicitantului sau link către pagina de Internet proprie (dacă aceasta include o scurtă prezentare)
- Alte documente considerate relevante de către solicitant
- APNA îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul

Documentaţie necesară pentru avizare activităţi de vizitare peşteri:
- Formular de aplicare completat (descarcă Formular, Condiţii privind avizarea);
- Copie a legitimaţiilor care atestă calitatea de membru în organizaţii/instituţii partenere ale APNA, pentru persoanele respective, în vederea scutirii de plata tarifului de vizitare
Menţiuni:
Pentru accesul în scop de vizitare în peşterile de interes pentru turismul speologic specializat din PNA se aplică un tarif de vizitare de 10 lei/persoană/peşteră. Detalierea acestui aspect se regăseşte la Cap. 5.3.
În peşterile amenajate pentru turism organizat (Peştera Urşilor, Gheţarul de la Scărişoara etc.) condiţiile de acces sunt stabilite de către administratori.

Tarife:
0 lei - avizare cu sau fără consultarea CŞ al PNA (pt. activităţi non-profit)
100 lei - avizare cu sau fără consultarea CŞ al PNA (pt. activităţi generatoare de profit);
300 lei/zi - avizare cu consultarea CŞ al PNA (pt. activităţi de fotografiere generatoare de profit);
400 lei/zi - avizare cu consultarea CŞ al PNA (pt. activităţi de filmare generatoare de profit);

Exemplificarea unor categorii de activităţi care pot fi incluse în această secţiune:
- Activităţi punctuale non-profit (organizarea de şcoli, stagii, exerciţii de pregătire la suprafaţă şi/sau în subteran, tabere şi practici studenţeşti, concursuri montane etc.)
- Activităţi punctuale generatoare de profit (teambuilding, organizarea de evenimente sportive, culturale sau de altă natură în scop comercial, tabere, etc.)
- Activităţi punctuale de realizare a unor materiale foto/video generatoare de profit, la suprafaţă şi/sau în subteran
- Vizitarea unor peşteri de interes turistic

Documentele necesare în vederea obţinerii avizului se pot depune la secretariatul APNA, sau se pot transmite prin email. Pentru activităţile care presupun achitarea unui tarif de avizare, se vor înregistra şi procesa doar dosarele însoţite de chitanţa care atestă achitarea acestui tarif. Tariful se încasează la sediul APNA din localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, jud. Bihor, sau poate fi achitat prin Ordin de Plată bancar.

Solicitările depuse vor fi analizate şi, după caz, avizate de către APNA în termen de:

- 15 zile calendaristice de la primire pentru solicitările care nu necesită consultarea Consiliului Ştiinţific;
- 30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care necesită consultarea Consiliului Ştiinţific, sau de la data primirii solicitărilor suplimentare.

Contact
Administraţia Parcului Natural Apuseni,
Centrul Administrativ şi de Vizitare Sudrigiu
nr. 136, 417419 comuna Rieni, jud. Bihor
fax 0259/329339, tel 0372/702242
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Date de identificare fiscală ale APNA:
Denumire: RNP-Romsilva APNApuseni RA
Cont Trezorerie Beius: RO84TREZ0785069XXX001618
Cont Lei: RO97BRDE050SV39011930500
Cont Euro: RO97BRDE050SV39118770500
Banca: BRD Beiuş
CUI: RO25741956
Registrul Comerţului: J05/902/03.07.2009

Comunicate pentru speologi