Programe şi strategii

1. Planul de management al Parcului Natural Apuseni - propunere - poate fi consultat la sediul APNA din Sudrigiu
2. Rapoartele anuale de activitate  ale Administraţiei Parcului Natural Apuseni (interval 2004-2011) - pot fi consultate la sediul APNA din Sudrigiu

Comunicate pentru speologi