Arnica - regina plantelor medicinale

În anul 2010, Asociaţia Montana Moţilor din Alba Iulia a derulat proiectul Arnica - Regina Plantelor Medicinale din Parcul Natural Apuseni”, finanţat de Fundaţia Pentru Parteneriat si MOL România, în cadrul Programului "Spaţii Verzi" 2010 - Componenta "Arii Naturale Protejate", cu suma de 19.672 lei. Proiectul s-a derulat în parteneriat cu Şcoala Generală “Vasile Goldiş” din Alba Iulia şi în colaborare cu Administraţia Parcului Natural Apuseni.

Scopul proiectului a vizat promovarea şi conservarea florei din limita sudică a Parcului Natural Apuseni, zona Scărişoara, prin realizarea unui traseu tematic cu denumirea: “Arnica – Regina plantelor medicinale” şi a unei expoziţii cu tema "Arnica – elixir al tinereţii fără bătrâneţe".

Traseul tematic a fost amplasat în zona localităţii Scărişoara, jud. Alba, în partea de sud-est a Parcului Natural Apuseni. Traseul are ca punct de plecare partea stângă a rezervaţiei naturale Piatra Mândruţului, urcând pe poteca ce leagă satul Pucălăţeşti de satul Runc, până sus în Câmpul cel Mare (unde densitatea plantei Arnica montana este foarte ridicată) şi, ocolind Dealurile Runcului, spre păşunile din satul Sfoartea şi mai jos spre satul Negeşti. Se coboară apoi pe drumul asfaltat Negeşti - Scărişoara, până la locul de plecare.