• În Apuseni...
  • Tradiţii...
  • Peştera Urşilor

Explorare/cartare/documentare carst

Procedura de obţinere a avizului pentru activităţi de explorare, cartare, documentare a carstului

Documentaţia necesară pentru avizare:
- Formular de aplicare completat (descarcă Formular avizare; descarcă Condiţii privind avizarea)
- Avize din partea altor instituţii (doar dacă activităţile propuse fac obiectul acestora)
- Alte documente considerate relevante de către solicitant
- APNA îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul

Tarif:
0 lei - avizare cu sau fără consultarea CŞ al PNA

Exemplificarea unor categorii de activităţi care pot fi incluse în această secţiune:
- Activităţi de explorare/cartare/documentare a carstului realizate de către persoane fizice sau juridice

Documentele necesare în vederea obţinerii avizului se pot depune la secretariatul APNA, sau se pot transmite prin email.

Solicitările depuse vor fi analizate şi, după caz, avizate de către APNA în termen de:
15 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care nu necesită consultarea Consiliului Ştiinţific, şi
30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care necesită consultarea Consiliului Ştiinţific, sau de la data primirii solicitărilor suplimentare.

Primirea dosarelor şi eliberarea avizelor se face la sediul Administraţiei Parcului Natural Apuseni, de luni până joi între orele 08:00 şi 16.30 şi vineri între 08:00 şi 14:00.

Contact
Administraţia Parcului Natural Apuseni,
Centrul Administrativ şi de Vizitare Sudrigiu
nr. 136, 417419 comuna Rieni, jud. Bihor
fax 0259/329339, tel 0372/702242
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Important!

Ca urmare a obţinerii avizului, respectiv în vederea desfăşurării activităţilor speologice avizate în condiţiile prevăzute în aviz veţi notifica în prealabil APNA (Descarcă Formular notificare). În termen de 15 zile calendaristice de la încheierea fiecărei acţiuni în teren, se va transmite către APNA un scurt raport (descarcă Formular raportare) în care se confirmă/infirmă desfăşurarea activităţilor conform planificării, şi se menţionează eventuale probleme apărute, nereguli observate, în subteran sau la suprafaţă. În cazul în care în urma acţiunii s-au descoperit peşteri sau sectoare noi, se va include în mod obligatoriu o referire la acest lucru.

Comunicate pentru speologi