Derogări de la amenajamente silvice

Pentru obţinerea avizului APNA în vederea  solicitării derogării de la amenajamentele silvice în cazul necesităţii exploatării masei lemnoase din Zona de Conservare Specială a Parcului Natural Apuseni, definită conform OM 552/2003, dosarul trebuie să conţină:

I. Adresă de înaintare cu un conţinut cadru, fiind specificate următoarele:
- instituţia solicitantă
- obiectul solicitării
- argumentele care fundamentează solicitarea
- listă cu enumerarea tuturor documentelor şi anexelor ataşate la dosar, fiecare având un număr distinct
- datele de contact ale solicitantului (persoană de contact, tel, fax, e-mail). 

II. Memoriu justificativ: document sintetic cuprinzând următoarele informaţii detaliate:
- Hartă cu identificarea spaţială a suprafeţei sau a suprafeţelor afectate de calamităţi (hartă cu U.P., u.a., etc.), în format digital dacă este posibil
- Suprafaţa totală însumată preconizată a fi afectată de activitatea propusă, exprimată cu acurateţe cât mai mare (în mp, ha)
- Volumul total însumat al masei lemnoase propusă pentru extragere (în mc)
- Volumul de masă lemnoasă defalcat pe specie (de ex: 1005 mc molid, 500 mc fag)
- Numărul de arbori propuşi pentru extragere pe specie (de ex: 145 molizi, 20 brazi, 5 fagi)
- Descrierea din punct de vedere statistic a evoluţiei fenomenului pentru care se solicită derogarea: se va include o situaţie centralizată începând cu data primei constatări a fenomenului, evaluările impactului, măsurile deja adoptate pentru limitarea fenomenului, evaluările rezultatelor obţinute ca urmare a măsurilor adoptate în cicluri anuale (vegetative şi de producţie), măsurile propuse pentru continuarea programului de prevenire şi combatere a atacurilor de dăunători, etc.

III. Prevederile anexei nr. 12 la OM 504/2006
IV. Actul de punere în valoare
V. Fotografii relevante ale fenomenului supus analizei şi solicitării de derogare
VI. Procesul verbal de constatare semnat de reprezentanţii ocolului silvic, administraţiei parcului, ITRSV, ca urmare a verificării în teren a celor pentru care se solicită derogarea

Tarif pentru avizarea solicitărilor de derogare de la amenajamentele silvice în perimetrul Parcului Natural Apuseni
0 RON  - avizare cu consultarea Consiliului Ştiinţific al Parcului Natural Apuseni

Vă rugăm să depuneţi documentele în copie (cu ştampile şi semnături lizibile) într-un dosar plic la care să anexaţi un CD sau DVD care să conţină toate documentele în format electronic (.jpg, .pdf sau .doc). Se vor accepta doar dosarele care conţin toate documentele specificate mai sus. Administraţia Parcului Natural Apuseni îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare. Solicitările depuse vor fi analizate şi, după caz, avizate de către APNA în termen de 30 zile de la primirea cererii, sau de la data primirii informaţiilor suplimentare.
Primirea dosarelor şi eliberarea avizelor se face la sediul Administraţiei Parcului Natural Apuseni în zilele de Marţi şi Joi între orele 9:00 - 16:00.
 

Contact
Administraţia Parcului Natural Apuseni,
Centrul administrativ şi de vizitare Sudrigiu
417419 comuna Rieni, jud. Bihor
fax 0259/329339, tel 0372/702242
Persoană de contact: Mădălin Mihăieş (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0733555911)

Comunicate pentru speologi