20 Martie 2014

 

Vă informă că în conformitate cu adresa nr. 502/13.03.2014 a Comisiei Patrimoniului Speologic, Administraţia Parcului Natural Apuseni a fost autorizată să limiteze temporar activităţile de turism speologic

specializat în toate peşterile şi sectoarele de peşteri cu clasa de protecţie A situate pe teritoriul Parcului Natural Apuseni.

Această măsură se aplică şi pentru următoarele două peşteri: P. Coliboaia 3425/18 (monument istoric de calsă A) şi Peştera Valea Rea 3434/23, care au o importanţă ştiinţifică deosebită.

Menţionăm că în conformitate cu prevederile legale, în aceste peşteri pot fi permise în continuare activităţi de cercetare ştiinţifică, explorare speologică sau documentare, pe baza unor autorizaţii emise de Comisia Patrimoniului Speologic şi cu avizul Administraţiei Parcului Natural Apuseni.