Anunț angajare post vacant ranger etapa interna

  • RNP Romsilva - Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A., cu sediul în loc.Sudrigiu, nr. 136, jud Bihor, organizează în data de 03.03.2022 la sediul său, examen/concurs pentru ocuparea unui post vacant:

    • 1 (un) post de ranger perioada nedeterminată

Examenul/concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile cuprinse în Anexa nr.9 (Metodologie privind încadrarea în muncă şi promovarea în funcţii a salariaţilor din aparatul central al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva,din unităţile şi subunităţile acesteia) la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, etapa a II-a.

Înscrierile candidaților și depunerea dosarelor (în conformitate cu dispozițiile punctului 8 al Anexei 9 la Contractul Colectiv de Munca în vigoare și a prezentului anunț) se fac la sediul RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Apuseni R.A., din com. Rieni, loc Sudrigiu, nr.136, Judeţul Bihor.

Vezi anunţul complet aici.