Anunț - examen/concurs 27.07.2020 pentru ocuparea unui post vacant de responsabil relații publice și comunicare, pe perioadă determinată

RNP Romsilva - Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A., cu sediul în loc.Sudrigiu, nr. 136, jud Bihor, organizează în data de 27.07.2020 la sediul său, examen/concurs pentru ocuparea unui post vacant de responsabil relații publice și comunicare, pe perioada determinată, cu timp parțial de lucru respectiv 4 ore/zi, în cadrul proiectului cod SMIS 122643 - „Elaborarea instrumentelor pentru managementul adaptiv al capitalului natural din ariile protejate Parcul Natural Apuseni, ROSCI0002 Apuseni, ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa și ROSCI0016Buteasa”.

Perioada determinată este pe durata derulării proiectului cod SMIS 122643, mai sus amintit, respectiv data finalizării implementării acestui proiect fiind 30.11.2022. 

Examenul/concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile cuprinse în Anexa nr.9 (Metodologie privind încadrarea în muncă şi promovarea în funcţii a salariaţilor din aparatul central al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva,din unităţile şi subunităţile acesteia) la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, etapa II.

Înscrierile candidaților și depunerea dosarelor (în conformitate cu dispozițiile punctului 8 al Anexei 9 la Contractul Colectiv de Munca în vigoare și a prezentului anunț) se fac la sediul RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Apuseni R.A., din com. Rieni, loc Sudrigiu, nr.136, Judeţul Bihor.

Vezi anunţul complet aici.