MEDIA

Uniunea europeana Guvernul romaniei Instrumente structurale

 

 

Pe parcursul derulării evenimentelor, cum ar fi conferințele, întâlnirile locale sau consultările publice, precum și a activităților de informare și conștientizare a elevilor, comunităților locale și turiștilor, această secțiune va fi actualizată cu informații privind desfășurarea acestora și rezultatele obținute.

De asemenea, aici se vor regăsi, după finalizarea acestora, filmele documentare scurte despre biodiversitatea din ariile naturale vizate de proiect.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 ”Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric”

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.