Anunț angajare 1 post agent de teren/ranger

RNP Romsilva - Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A., cu sediul în loc.Sudrigiu, nr. 136, jud Bihor, organizează în data de 30.07.2020 la sediul său, examen/concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Examenul/concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile cuprinse în Anexa nr.9 (Metodologie privind încadrarea în muncă şi promovarea în funcţii a salariaţilor din aparatul central al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva,din unităţile şi subunităţile acesteia) la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, etapa II.

Înscrierile candidaților și depunerea dosarelor (în conformitate cu dispozițiile punctului 8 al Anexei 9 la Contractul Colectiv de Munca în vigoare și a prezentului anunț) se fac la sediul RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Apuseni R.A., din com. Rieni, loc Sudrigiu, nr.136, Judeţul Bihor.

Vezi anunţul complet aici.