• În Apuseni...
  • Tradiţii...
  • Peştera Urşilor

Anunț angajare specialist în tehnologia informației

RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Apuseni R.A., cu sediul în loc.Sudrigiu, nr.136, jud Bihor, organizează în data de 16.11.2018 ora 10:00, la sediul său, examen/concurs pentru ocuparea unui post vacant de SPECIALIST ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, pe perioada nedeterminata, cu norma întreagă.

Examenul concursul se va desfașura în conformitate cu prevederile cuprinse în Anexa nr. 9 (Metodologie privind încadrarea în munca și promovarea în funcții a salariaților din aparatul central al Regiei Naționale a Padurilor - Romsilva, din unitățile și subunitățile acesteia) la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, pentru etapa II.

Înscrierile candidaților și depunerea dosarelor (în conformitate cu dispozițiile punctului 8 al Anexei 9 la Contractul Colectiv de Munca în vigoare și a prezentului anunț) se fac la sediul RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Apuseni R.A. pana cel mai târziu în data de 15.11.2018 orele 12:00.

Vezi anunţul complet aici.

 

Comunicate pentru speologi