Cercetare ştiinţifică

Procedura de obţinere a avizului pentru cercetare ştiinţifică la suprafaţă şi/sau în subteran, implementarea de proiecte / programe cu finanţare naţională / internaţională

Documentaţia necesară pentru avizare:
- Formular de aplicare completat (Formular; Condiţii privind avizarea)
- Avize din partea altor instituţii (doar dacă activităţile propuse fac obiectul acestora)
- CV-uri ale membrilor echipei de implementare a proiectului
- Alte documente considerate relevante de către solicitant
- APNA îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul
 
Tarif:
0 lei - avizare cu consultarea CŞ al PNA

Exemplificarea unor categorii de activităţi care pot fi incluse în această secţiune:
- Proiecte vizând activităţi de cercetare ştiinţifică, monitorizare, documentare, etc.
- Proiecte vizând activităţi educative
- Proiecte vizând activităţi de turism/ecoturism/dezvoltare durabilă, etc.
- Activităţi de cercetare ştiinţifică realizate de către instituţii, organizaţii sau persoane fizice în regim propriu

Documentele necesare în vederea obţinerii avizului se depun în copie la secretariatul APNA, cu ştampile şi semnături lizibile, într-un dosar plic la care se anexează un suport magnetic care să conţină toate documentele în format electronic (.jpg, .pdf sau .doc). Persoana care preia documentaţia va verifica toate documentele şi în format electronic. Documentaţia nu va fi înregistrată decât dacă, în urma verificării, aceasta conţine toate documentele specificate în prezenta procedură. În vederea emiterii avizului, APNA îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare.

Solicitările depuse vor fi analizate şi, după caz, avizate de către APNA în termen de:
30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care necesită consultarea Consiliului Ştiinţific, sau de la data primirii solicitărilor suplimentare.

Primirea dosarelor şi eliberarea avizelor se face la sediul Administraţiei Parcului Natural Apuseni, de luni până joi între orele 08:00 şi 16.30 şi vineri între 08:00 şi 14:00.

Contact
Administraţia Parcului Natural Apuseni,
Centrul Administrativ şi de Vizitare Sudrigiu
nr. 136, 417419 comuna Rieni, jud. Bihor
fax 0259/329339, tel 0372/702242
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Date de identificare fiscală ale APNA:
Denumire: RNP-Romsilva APNApuseni RA
Cont Trezorerie Beius: RO84TREZ0785069XXX001618
Cont Lei: RO97BRDE050SV39011930500
Cont Euro: RO97BRDE050SV39118770500
Banca: BRD Beiuş
CUI: RO25741956
Registrul Comerţului: J05/902/03.07.2009

Comunicate pentru speologi