Centrul Cefa - turism fără frontiere

Asociaţia Bio-Team din Timişoara a derulat în perioada 1.04.2009 - 30.10.2009, în parteneriat cu Administraţia Parcului Natural Apuseni, Primăria Comunei Cefa şi Administraţia Parcului Naţional Körös-Maros, proiectul Turism în arii protejate fără frontiere, cu finanţare din partea Fundaţiei pentru Parteneriat – MOL România (http://www.epce.ro) prin Programul Spaţii Verzi – Componenta Arii Protejate.

Scopul acestui proiect în valoare de 26.819 lei, a fost includerea ariei protejate de la Cefa în circuitul turistic local, regional şi transfrontalier şi creşterea gradului de înţelegere şi acceptare a statutului de parc natural şi a celor două situri Natura 2000 de la Cefa în rândul comunităţilor locale.

Acest scop a fost atins prin următoarele activităţi derulate în cadrul proiectului:

1. Amenajarea într-un spaţiu al primăriei a unui Punct permanent de informare despre parc şi siturile Natura 2000;

2. Realizarea de pliante informative.

3. Realizarea de către Asociaţia Bio-Team a unor materiale informative publicate în mod periodic, pe durata derulării proiectului, de către Primăria Comunei Cefa, în Ziarul de Cefa.

4. Organizarea de prelegeri la Şcoala cu clasele I-VIII din Cefa pe tema: Animale şi plante protejate de lângă noi, a unui Concurs de desene la şcoala cu clasele I-VIII din satul Inand,  pe tema: Să ocrotim animalele şi plantele de lângă noi şi organizarea unei prelegeri la Şcoala cu clasele I-IV din satul Ateaş.

5. Realizarea materialelor informative pentru 4 panouri amplasate pe teritoriul parcului.

6. Realizarea la nivelul fiecărui etaj din cele două turnuri de observaţii ornitologice, a unor puncte informative despre speciile şi habitatele prezente în zona respectivului turn.

7. Amenajarea sălii pentru vizitatori din Centrul de Vizitare Cefa.

Materialele realizate în cadrul proiectului reprezintă exclusiv opinia autorului. Fundaţia pentru Parteneriat nu poate fi făcută răspunzătoare pentru modul în care se folosesc informaţiile din cadrul proiectului.