Centrul Padis - punct focal pentru vizitatori

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Oradea, împreună cu Administraţia Parcului Natural Apuseni, ne bucurăm să vă aducem la cunoştinţă obţinerea unei finanţări pentru amenajarea noului centru de vizitare al Parcului Natural Apuseni din zona Padiş. Proiectul, intitulat Centrul de vizitare Padiş – punct focal pentru vizitatori a fost aprobat spre finanţare în cadrul sesiunii de evaluare şi atribuire de granturi din martie 2009 a Fundaţiei pentru Parteneriat Miercurea Ciuc (http://www.epce.ro) şi MOL România prin programul Spaţii Verzi – componenta Arii Naturale Protejate.

Având o valoare totală de 24.845 lei, proiectul a vizat creşterea nivelului de informare a vizitatorilor din zona centrală a Parcului Natural Apuseni (platoul carstic Padiş) prin amenajarea pentru aceştia, în clădirea noului centru de vizitare din Padiş a unei expoziţii pe tema cunoaşterii şi protecţiei peşterilor şi carstului din această zonă, celebră pentru comorile pe care le adăposteşte în subteran.

Alte activităţi au vizat amenajarea unui traseu tematic pentru descoperirea şi înţelegerea formelor de relief carstic din apropierea clădirii, şi de asemenea, realizarea şi distribuirea către vizitatori a unor materiale informative, inclusiv hărţi ale zonei. Clădirea este situată în Şesul Padiş, într-un cadru natural deosebit, în vecinătatea vechiului canton silvic, la 5 minute de intersecţia drumului principal de acces spre cabana Padiş cu drumul spre cabana Vărăşoaia. A fost construită în perioada 2005-2007 prin proiectul PHARE CBC „Culoar româno-maghiar pentru conservarea biodiversităţii” implementat de Administraţia Parcului Natural Apuseni.

În clădire a fost amenajată o sală de prezentare unde să se poată realiza proiecţii multi-media despre Parcul Natural Apuseni, precum şi o sală de expoziţii. Activităţi practice pe teme ecologice vor putea fi organizate cu grupuri de copii. Amenajarea expoziţiei s-a realizat în sezonul de vară 2009. Preconizăm că deocamdată, clădirea va fi deschisă doar pe perioada sezonului turistic, pe timp de vară.

Vă aşteptăm cu drag să vizitaţi zona Padiş din Parcul Natural Apuseni!

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Oradea
Administraţia Parcului Natural Apuseni

Materialele realizate în cadrul proiectului reprezintă exclusiv opinia autorului. Fundaţia pentru Parteneriat nu poate fi făcută răspunzătoare pentru modul în care se folosesc informaţiile din cadrul proiectului.