18 Ianuarie 2013

 

Vă informăm pe această cale că în conformitate cu cele transmise Administraţiei Parcului Natural Apuseni (APNA) de către Comisia Patrimoniului Speologic, pentru a obţine avizul din partea APNA pentru derularea de activităţi speologice în parc

, este necesar să solicitaţi şi să obţineţi în prealabil autorizaţia din partea Comisiei Patrimoniului Speologic (care se poate contacta la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Acest document trebuie transmis spre ştiinţă către APNA împreună cu solicitarea de avizare pentru activităţile care vizează teritoriul Parcului Natural Apuseni.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Pentru detalii privind prevederile legale care vizează aceaste aspecte, vă rugăm să consultaţi:

1. OUG 57/2007 aprobată prin L. 49/2011 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, în special Art. 43 – alin. 6-11, Art. 44, Art. 45 – alin. 1-2

2. OMMP 1044/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Patrimoniului Speologic, în special Art. 12.